Nummer 6-7/2016

Portrettintervju med Jonas Gahr Støre, hovedsak over tolv sider om kropp, og livspuls-sider om det å velge sommerferie når en hel familie skal bestemme. Det er noen av hovedingrediensene i årets sommernummer. I tillegg får du møte sjefen i dyreparken i Kristiansand og en pastor som også er hiphop artist. Og mye mer!

Prøv to nummer gratis!
Artikler i utgaven