Utvider horisonten

Agenda 3:16 er Norges største kristne månedsmagasin. Vår visjon er å inspirere og utfordre til tro og engasjement, på tvers av organisasjons- og kirketilhørighet.


Agenda 3:16 utvider horisonten. Bladet har et hovedtema i hver utgave, reportasjer om pulserende trosliv og et portrett av en kristen profil. Magasinet kommer ut ti ganger i året. To av utgavene er dobbeltnummer med ekstra mye godt stoff.

Agenda 3:16 har etablert seg som et av landets viktigste kristne medier og vant Fagpressens Journalistpris (2004) og Fagpressens Forsidepris (2016). Opplaget er på rundt 9 000 og over 40.000 leser magasinet. Bladet så dagens lys i 2001, og eies av Normisjon. Agenda 3:16 er medlem av Fagpressen (Den Norske Fagpresses Forening, DNFF).

Redaksjonen i Agenda 3:16 stiller høye krav til innhold, bilder og design.

 

 

Annonse
April2018