Agenda 3:16 søker journalist


Vikariat – 100 % stilling 

En av våre journalister skal ut i fødselspermisjon, og vi søker hennes erstatter. Vi ser etter en positiv, idérik og engasjert journalist som vil være med å lage et magasin som vil inspirere og utfordre til tro og engasjement. 

Periode for vikariatet: 1. mai 2018–1. august 2019. 

Søkere bør kjenne til landskapet i kristen-Norge og må kunne identifisere seg med Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik det er uttrykt i Normisjons verdidokument. 

Ved spørsmål, kontakt redaktør Kristin W. Malmin på telefon 474 89 099. 

Kortfattet søknad med CV, arbeidsprøver og referanser sendes redaktøren på mailadresse: kwm@normisjon.no 

Søknadsfrist: 1. mars

 

Månedsmagasinet Agenda 3:16 utgis av Normisjon og er forpliktet på redaktørplakaten.