Nr 9/2014

Ærlige og sterke fortellinger om et liv med depresjon, en prest som snakker om tro og kosthold, og portrettintervju med Dignis leder, Jørn Lemvik, er noe av det nummer 9/2014 byr på. Vi tar deg også med til både Mali og Nepal.
Prøv to nummer gratis!
Artikler i utgaven