Nummer 12/2017

Finnes engler – på ordentlig, i dag? Vi har intervjuet mennesker som har møtt skikkelser de tror er engler. Og vi har snakket med en teolog som reflekterer rundt engler i Bibelen. Engler er hovedtema i Agenda 3:16s julenummer!

Vi ser også nærmere på hva søsken kan bety, og i portrettet får du møte forfatter og retreatleder Magnus Malm.

I tillegg byr vi på artikkel fra Nepal, vi spør kjente mennesker om de går rundt juletreet, forfatter Eyvind Skeie har skrevet juleandakt – og i Finnmark har vi møtt diakoniarbeideren som vil bevare den samiske salmeskatten.

God lesning! 

Prøv to nummer gratis!
Artikler i utgaven