Nummer 3-4/2017

Påskenummeret er ute! Du får 72 sider med svært variert innhold. Hovedsaken handler om et tema som angår oss alle, nemlig SKAM. Hvorfor snakker vi så lite som skamfølelsene våre?
Livspuls-sidene handler om besteforeldrerollen, mens i portrettet gir vi deg et møte med en populær sanger og poet: Trygve Skaug. Agenda 3:16 var også til stede da H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit åpnet Normisjons nye gjenbruksbutikk. God lesning!

Prøv to nummer gratis!
Artikler i utgaven