Nummer 2/2018

I februarnummeret har vi hovedsak om Gaming – eller dataspilling, som mange kaller det. En hobby som har inntatt store deler av verden i rasende fart. Nå har til og med en bibelskole opprettet en egen Gaming-linje.

Livspuls handler om kunsten å lytte. Hvordan lytter vi, egentlig? I portrettet før du møte Jens-Petter Johnsen. Til sommeren går han av som direktør i Kirkerådet, etter å hatt denne sentrale kirkelige stillingen i åtte år. I spalten Relasjonelt gir psykologen råd om kropp og grenser. I tillegg har vi som vanlig kryssord, en god matoppskrift, samt flere andre saker. God lesning! 

Prøv to nummer gratis!
Artikler i utgaven