– Vi trenger ubehag

Å tåle å fryse. Å vente på tur. Å erfare at ingen i familien så deg spille en viktig fotballkamp. Å ta inn over seg andres vonde erfaringer. – Å lære seg å møte ubehag er nødvendig, påpeker Bård Eirik Hallesby Norheim. Forskeren tror at foreldre i dag gjør barn en bjørnetjeneste om de i for stor grad koster veien gjennom oppveksten for dem.

– Forskning forteller at dagens ungdomsgenerasjon har et tilspisset krav om å være seg selv, et krav om å være ekte, forteller Bård Eirik Hallesby Norhem ved NLA Høgskolen i Bergen. 

Tekst og foto: Kristin Wennemo Malmin

For ett års tid siden satt Bård Eirik Hallesby Norheim en kveld i noe han beskriver som en «svett» gymsal på en ungdomsskole. Eldste datter skulle avslutte 10. klasse, og en rekke taler ble holdt.

– Det som slo meg, var at stort sett alle talene, enten de var fra lærere, foreldrerepresentanter, medelever eller rektor, var «uansett hva som skjer – vær deg selv». «Det eneste jeg ber deg om – vær den beste utgaven av deg selv», ble det sagt. Da spurte jeg meg selv: Er dette det eneste vi har å si til 10.-klassingene? I seg selv er det ikke galt å skulle være seg selv. Men hva skjer når vi understreker en ting så sterkt – er det da noe som forsvinner?

Et av forskningsprosjektene Bård er involvert i på NLA-Høgskolen i Bergen sammen med kollega Joar Haga, handler om retorikk og ledertaler. Et hovedfunn i dette prosjektet er at lederens fortolkning av lidelse og ubehag er avgjørende for å framstå med troverdighet. I disse dager er de i ferd med å gi ut en bok på engelsk om temaet.

Fristende å ville fjerne ubehag 
For å snakke om temaet ubehag, tar Bård meg med på en vandring gjennom bydelen han bor i – Nesttun i Bergen. Fra familiens villa i et boligområdet vandrer vi forbi bolighus, butikker, idrettsarenaer, skoler – og kirken der hans kone Kjersti jobber som sogneprest.

– Forskning forteller at dagens ungdomsgenerasjon har et tilspisset krav om å være seg selv, et krav om å være ekte, forteller Bård. 

– Det gjør at de kan være preget av ytelsestrang, og ikke mestringsglede. Derfor tror jeg ikke vi skal bruke uttrykket «generasjon prestasjon» så mye mer. Det kan bli en selvoppfyllende profeti, mener Bård. 

Han lurer på om voksne i dag har dannet en rolle der vi har som mål å fjerne ubehag for barna.

Du kan lese hele saken i papirutgaven 5/2018!