Agenda 3:16 søker redaktør i 100% fast stilling

Agenda 3:16 eies av Normisjon og er et av Norges største kristne magasiner, med et opplag på rundt 7000 og om lag 38 000 lesere. Vi ønsker å inspirere og utfordre til tro og engasjement, sette aktuelle saker på dagsorden, bidra i samfunnsdebatten og skape nysgjerrighet på kristen tro. Agenda 3:16 er inne i en spennende utvikling, hvor ny organisasjonsform og økt satsing på produkt- og markedsutvikling vurderes, ikke minst gjennom digitale løsninger. Vi søker etter en redaktør med pågangsmot og engasjement, og evne til å se muligheter. 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Redaksjonell/journalistisk erfaring
  • Relevant utdanning, gjerne innenfor journalistikk/mediefag
  • Evne og interesse for å se mulighetene innenfor digital utvikling
  • God kjennskap til landskapet i kristen-Norge
  • Erfaring med økonomistyring og ledelse
  • God gjennomføringsevne, er strukturert og handlekraftig

Agenda 3:16 redigeres etter redaktørplakaten og er medlem i Fagpressen. Søker må kunne identifisere seg med Normisjons basis og verdier, slik det er uttrykt i Normisjons verdidokument. Lønn etter Normisjons regulativ.

Arbeidssted: Linstows gt. 3, Oslo. 

Kortfattet søknad, CV og tre arbeidsprøver sendes til: else.kari.bjerva@normisjon.no

Søknadsfrist: 9. oktober

Ønsket tiltredelse: 1. januar 2021

Spørsmål om stillingen kan rettes til redaktør Kristin W. Malmin: kwm@normisjon.no; tlf 47489099