;

Folkehøgskole med rom for tro

Lærer Aimi (t.v.), miljø­arbeider og studentprest Anne Kristine og rektor Hege håper de kan skape nysgjerrighet på kristen tro og legge til rette for naturlige samtaler om det.
Lærer Aimi (t.v.), miljø­arbeider og studentprest Anne Kristine og rektor Hege håper de kan skape nysgjerrighet på kristen tro og legge til rette for naturlige samtaler om det.

Tekst og foto Birgit Nersten Lopacki – publisert 27.09.2021

Folkehøgskolene er allerede godt i gang med skoleåret. For mange elever er det et første møte med kristen tro. Det er en mulighet rektor på Danvik vil ta vare på. – I hvilken annen ­sammenheng har du 150 ungdommer sammen med deg hver dag? sier hun.

Det ser tilsynelatende rolig ut på Danvik folkehøgskole da Agenda 3:16 ankommer en dag i midten av august, noen dager før elevene rykker inn og skoleåret starter. Men under overflaten er det hektisk aktivitet. Vaktmester Marius er inn og ut bygningene for å følge opp smått og stort, rengjører Eskedar er rundt med klut og såpe – vinduene i hovedbygget er blanke og fine. Utsikten mot Drammen sentrum og Drammens­elva er upåklagelig. På kjøkkenet er dagens middag allerede godt i gang, samtidig som de planlegger helgens storinnrykk av årets elever. Stipendiatene – nøye utvalgt blant dem som gikk på folkehøgskolen i fjor – har hatt flere samlinger, både alene og sammen med miljøarbeiderne. Selv om lærerne i prinsippet har en feriedag til, er også noen av dem på skolen for å planlegge skoleåret. 

– Det er mange baller i lufta, erkjenner rektor Hege Norøm og legger til at det er ganske ­kaotisk med alt som skal ordnes disse dagene før skolen er i gang. 

– Men du vet akkurat hvor ballen er og når den skal landes. Så du har jo kontroll på kaoset, kommenterer miljø­arbeider Anne Kristine Bruserud. Både hun og lærer i skuespillteknikk, Aimi Wallumrød, er med på deler av samtalen med rektor Hege som ler og sier det ikke føles slik på innsiden. 

(…)

Naturlig samtale om tro

Et år på folkehøgskole er for mange pausen og annerledesåret de tar ­etter 13 års skolegang før de går i gang med studiene. Varige vennskap knyttes, kjærligheten blir funnet og på de kristne folkehøgskolene får mange sitt første møte med ­kristen tro. Av de 84 folkehøg­skolene i Norge er 34 av dem kristne folkehøgskoler. Danvik er en av dem.

– Hva innebærer det i praksis at Danvik er en kristen skole? 

– Vi ønsker å være et sted hvor det er lov å snakke om og bli ­utfordret på tro og tvil. Troen skal være naturlig å undre seg over. Mange har aldri kjent noen kristne mennesker; de har ­kanskje møtt en prest på skoleguds­tjeneste eller de har lest om kristen tro i undervisning på skolen. Men det er få som kjenner noen som er kristne, svarer rektor. 

Hun håper skolen kan være med å skape nysgjerrighet rundt tro. 

– Vi har to kristne organisa­sjoner, KFUK-KFUM og ­Normisjon, som eiere. Som daglig leder og rektor tenker jeg at vi på en måte skal være et redskap for de to eierorganisasjonene våre.


Les hele saken i Agenda 3:16s papirutgave nr 6/2021. Får du ikke bladet kan du abonnere her.

Les mer