;

Leder i nr 5/2018

Av Kristin Wennemo Malmin, redaktør i Agenda 3:16

En kamp for frihet

I år er det 50 år siden Martin Luther King jr ble skutt og drept – presten og samfunnsaktivisten som drømte om like rettigheter for befolkningen i USA. Han kjempet en kamp for de svarte som opplevde stor diskriminering og urettferdighet.

Det er 50 år siden 1968 – året som er blitt et symbol for opprør, radikalitet og fornyelse – også i kristne sammenhenger. Jesusvekkelsen førte til at en rekke mennesker møtte Jesus som frelser. Mange fikk et fornyet forhold til troen. Som Hans Erik Schei, en av lederskikkelsene i Jesusvekkelsen sier det i hovedsaken: «Jesusvekkelsen gjorde noe med meg. Jeg fikk et mer personlig forhold til Jesus».

Nå i mai feirer vi frigjøring, frihet og demokrati i Norge. Vi har mye å være takknemlige for – som trosfrihet, og at vi på mange områder har like rettigheter for alle. Noen har kjempet en kamp for at vi har kommet dit vi er i dag som et fritt og demokratisk land.

Vår velstand og frihet må ikke føre til at vi blir oss selv nok. Kanskje har vi noe å lære av radikaliteten mange viste for 50 år siden. For også i dag er det mange som trenger at noen kjemper en kamp for dem. Millioner av mennesker i verden lever i land uten demokrati, uten frihet, uten trosfrihet. Også i dag eksisterer rasisme, selv i vårt eget land. Noen må tåle ubehaget ved å kjempe en kamp for dem som lider under urettferdighet – også i dag.