;

Kontakt oss

Nedenfor ser du hvem som er ansatt i Agenda 3:16. Send oss gjerne tilbakemeldinger eller spørsmål, eller ring oss på 23 30 10 00 (abonnement) tirsdag og torsdag mellom klokken 09.00 og 11:30.

I kollofonen i hvert nummer står det når neste utgave av Agenda 3:16 kommer. Om du opplever problemer med abonnementet, vil vi gjerne høre fra deg så raskt som mulig!

Om du vil gi oss ris eller ros for det vi skriver om, vil vi også høre fra deg. Send da en tilbakemelding til agenda316@normisjon.no eller bruk feltet nedenfor!

Postadresse: Agenda 3:16, Postboks 7153, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Besøksadresse: Linstows gt. 3, Oslo.

Org.nr: 928 468 747

Redaksjonen i Agenda 3:16

Kristin Wennemo Malmin, redaktør  Tlf: 474 89 099  kwm@agenda316.no
Vibeke Normann, Digital redaktør  Tlf: 990 31 023  vibeke.normann@agenda316.no
Per Arne Gjerdi, journalist  Tlf: 452 13 488  per.arne.gjerdi@agenda316.no
Torunn Hvale Melbø, grafisk designer  Tlf. 971 69 322  torunn.melbo@outlook.com
Randi Sivertsen, marked- og opplagsansvarlig (60%)  Tlf. 488 69 171 randi.sivertsen@agenda316.no