;

Om Agenda 3:16

Tro og engasjement

Agenda 3:16 er et av Norges største kristne magasiner, og leses av 32 000 hver måned (lesertall levert av Kantar november 2022). Vår visjon er å inspirere og utfordre til tro og engasjement, på tvers av organisasjons- og kirketilhørighet.

Agenda 3: 16 har et hovedtema i hvert nummer, reportasjer om pulserende trosliv og et portrett av en kristen profil. Magasinet kommer ut sju ganger i året, både som papirmagasin og e-magasin.

Agenda 3:16 har mottatt Fagpressens Journalistpris (2004) og Fagpressens Forsidepris (2016). Opplaget er på rundt 5 400. Bladet så dagens lys i 2001, og eies av Normisjon. Agenda 3:16 er medlem av Fagpressen.

Redaksjonen i Agenda 3:16 stiller høye krav til innhold, bilder og design.


Styret i Agenda 3:16 består av:
Andreas E. Eidsaa jr. (styreleder)
Trygve W. Jordheim
Kjetil Bergerud Larssen
Trond Solvang


 FORMÅL OG VIRKSOMHET 

Agenda 3:16 skal gjennom sine produkter, både fysiske og digitale, bidra til å inspirere til kristen tro og liv, samt stimulere til diakoni, misjon og samfunnsengasjement. Agenda 3:16 er forankret i Normisjons basis og verdier, og skal fremme organisasjonens formål og virksomhet.

Vil du støtte Agenda 3:16? Du kan vippse en gave til #542637

Hjertelig takk!