;

Om Agenda 3:16

Tro og engasjement

Agenda 3:16 er et av Norges største kristne magasiner, og leses av rundt 38 000 hver måned. Vår visjon er å inspirere og utfordre til tro og engasjement, på tvers av organisasjons- og kirketilhørighet.

Agenda 3: 16 har et hovedtema i hvert nummer, reportasjer om pulserende trosliv og et portrett av en kristen profil. Magasinet kommer ut åtte ganger i året, både som papirmagasin og e-magasin.

Agenda 3:16 har etablert seg som et av landets viktigste kristne medier og vant Fagpressens Journalistpris (2004) og Fagpressens Forsidepris (2016). Opplaget er på rundt 7 000. Bladet så dagens lys i 2001, og eies av Normisjon. Agenda 3:16 er medlem av Fagpressen.

Redaksjonen i Agenda 3:16 stiller høye krav til innhold, bilder og design.


Styret i Agenda 3:16
består av:
Andreas E. Eidsaa jr. (styreleder)
Trygve Jordheim
Victoria Bø
Trond Solvang

Redaksjonsrådet i
Agenda 3:16 består av:
Hans Olav Hodøl
Åge Løsnesløkken
Marte Wormdal
Håvard Madland