;

Annonsér hos oss

Bred profilering – lang levetid!

I Agenda 3:16 når dere en engasjert og ressurssterk målgruppe i et spennende og aktuelt magasin! Over 70% av abonnentene våre tar vare på tidligere blader eller gir dem videre til andre, så annonsene i Agenda 3:16 når bredt og har lang levetid!

Besøksguiden har ledig annonseplass
Besøksguiden er en egen annonseside for misjonshotell, gjestehus, leir- og retreatsteder. Her kan du annonsere med kortfattet oppdatert program hver gang Agenda 3:16 gis ut.

Skoleguiden
I skoleguiden kan din videregående skole, høgskole, folkehøgskole eller bibelskole promoteres med navn og nettside.

Formater og priser i det trykte magasinet
(Alle priser er eks mva.)

1/1 side: 15 000,-
1/2 side kr 8900,-
1/4 side kr 5400,-

Kontakt annonseansvarlig:

Øyvind Justnes Andersen
Tlf: 976 99 677
E-post: agendaannonse@gmail.com

Ferdige annonser sendes til agendaannonse@gmail.com eller kwm@normisjon.no innen materiellfristen.

Utgivelsesplan 2024

Nummer 1 – februar
Frist for bestilling av annonse: 8. januar (i postkassene uke 6)

Nummer 2 – mars (påske)
Frist for bestilling av annonse: 19. februar (i postkassene uke 12)

Nummer 3 – mai
Frist for bestilling av annonse: 08. april (i postkassene uke 19)

Nummer 4 – juni (sommer)
Frist for bestilling av annonse: 20. mai (i postkassene uke 25)

Nummer 5 – september
Frist for bestilling av annonse: 12. august (i postkassene uke 37)

Nummer 6 – oktober
Frist for bestilling av annonse: 23. september (i postkassene uke 43)

Nummer 7 – (jul)
Frist for bestilling av annonse: 11. november (i postkassene uke 50)