;

Kirkens mann

Jens-Petter sier han er glad i mennesker, relasjonell og trives best i samværet med andre, og beskriver seg selv som en glad gutt og et engasjert menneske.
Foto: Siv Dolmen

Han har vært med på å skille stat og kirke, og sett Kirken han jobber for dele seg i to rundt likekjønnet vigsel. Det som har gledet Jens-Petter Johnsen mest når han ser tilbake på snart tolv år som kirkerådsdirektør, er trosopplæringsreformen.

Tekst Birgit Nersten Lopacki

– Det er kjempeviktig at Den norske kirke beholder det engasjerte kirkefolket og at det engasjerte kirkefolket ikke melder seg ut, men ser at Den norske kirke (Dnk) er avgjørende også i fremtiden for å møte folk med et tydelig budskap om Jesus, mener kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen.

– Jeg er redd for at kirken ikke vil nå så langt ut dersom en del av kristenfolket danner andre kirkesamfunn, sier han. 

Snart er det tolv år siden Jens-Petter Johnsen ble kirkerådsdirektør. Da går han også av med pensjon etter to seksårsperioder i stillingen. Men det er ikke før til sommeren. 

Agenda 3:16 møtte ham hjemme på Bekkelaget. Den norske kirke har han levd med hele livet. Prestesønnen ble selv prest og har brukt hele sitt yrkesaktive liv i tilknytning til Kirken, både gjennom Laget Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, som menighetsprest og nå som Kirkens faglige og administrative leder.  

(…)

Les hele portrettet i nummer 2/2018.