;

– Bruk tid foran skjermen med barna

– Hvis man som gamer slutter med andre aktiviteter, kutter sosial kontakt, skulker skolen og dropper lekser, spiller om natten, prøver å trappe ned eller slutte men klarer det ikke, så er det signaler som bør tas på alvor, sier Kjellaug Tonheim Tønnesen.
– Hvis man som gamer slutter med andre aktiviteter, kutter sosial kontakt, skulker skolen og dropper lekser, spiller om natten, prøver å trappe ned eller slutte men klarer det ikke, så er det signaler som bør tas på alvor, sier Kjellaug Tonheim Tønnesen. Foto: Illustrasjonsfoto

– Deltakelse og tilstedeværelse på nett sammen med barna kan ikke overvurderes, mener psykolog og spillentusiast John Eric Llera.

Tekst Kristin Wennemo Malmin

Gjennom sin jobb ved BUP Haugesund møter John Eric Llera mange unge som «gamer». En god del har overdreven gaming-adferd. Foreløpig finnes det ingen egen diagnose i Norge for når man er spillavhengig, noe Llera synes er beklagelig. Begrepet «problemspilling» blir brukt om overdreven spilling.

Er foreldre i «tidsklemmen», er mitt råd å prioritere tid foran skjermen sammen med barna framfor å følge dem på kamper, trening og lignende, sier John Eric Llera. Foto: Privat


– Min erfaring er at det for flere dreier seg om en avhengighet som de også selv opplever at de ikke har kontroll over, flere av gamerne opplever heller ikke noen glede av gamingen sin lengre, men heller et sterkt ubehag når de ikke kan game, forteller Llera. 

Kjellaug Tonheim Tønnesen er rådgiver i Barnevakten, en organisasjon som gir råd om barn og medier. Hun skiller mellom storspilling og problemspilling.

– Mange barn og unge er det vi kan kalle storspillere, men balanserer fint også andre gjøremål og aktiviteter. Dette er barn og unge som har gaming som en viktig fritidsaktivitet, men hvor også annet viktig i livet er ivaretatt. Så er det noen kjennetegn på at spillingen har tatt overhånd og kan defineres som problemspilling. 

– Kan du nevne noen kjennetegn?
– Hvis man som gamer slutter med andre aktiviteter, kutter sosial kontakt, skulker skolen og dropper lekser, spiller om natten, prøver å trappe ned eller slutte men klarer det ikke, og det er mye krangling om spillingen hjemme, så er det signaler som bør tas på alvor. Det er også viktig å merke seg at hvis man sliter med problemspilling så kan det ligge bakenforliggende grunner til dette. Det er derfor viktig å se på totalbildet og hvordan vedkommen egentlig har det i livet, svarer Tonheim Tønnesen.

Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten. 

Vis interesse
Både Llera og Tonhem Tønnesen legger vekt på betydningen av at foreldre viser interesse for barnas dataspilling, selv om de selv ikke har den samme interessen. 

– Viktigheten av deltagelse og tilstedeværelse kan ikke overvurderes, poengterer Llera. 

– Husk at de fleste spill i dag er like mye sosiale plattformer som de er spill, der de aller fleste som spiller i dag er online samme med andre, enten på mobilen, pc eller ulike konsoller. Er foreldre i «tidsklemmen», er mitt råd å prioritere tid foran skjermen sammen med barna framfor å følge dem på kamper, trening og lignende. Barn og unge trenger oss voksne for å utforme regler og normer også i den virtuelle verden. Jo tidligere en involverer seg med barna, jo større påvirkning får en, påpeker han.

Lærer samarbeid

Llera trekker også frem positive effekter ved gaming. 

– Det er gøy. En har funnet at gamere som gamer der en må samarbeide med andre online også er flinkere til å samarbeide i den virkelige verden. Det er også vist at gamere som spiller mer tradisjonelle «skytespill» ofte har et utvidet korttidsminne og sprenger de gamle normene for hvor mange enheter en kan ha aktivt i minne samtidig. Gaming er nok mer stimulerende for hjernen enn TV-titting, mener Llera, og legger til at gaming også kan være en god plattform for mer tradisjonell læring, som for eksempel gjennom appen Dragonbox. 

Tonheim Tønnesen påpeker at gaming er en aktivitet som kan gi verdifull opplevelse av mestring.

– I tillegg til at det er sosialt, kan det være mye kunnskap å lære. Du kan lære geografi, historie, politikk og strategi, i tillegg til å få trening i samarbeid og samhandling med andre, sier hun. 

Råd om gaming og grenser 

John Eric Lleras råd: 

 • Aldri gaming før skolen og ingen gaming før alle leksene er gjort. 
 • Det er ingen gode grunner for at barn skal ha tilgang til mobil, nett og sosiale medier etter leggetid. 
 • Sett alltid din egen mobil på lydløs og legg den fysisk vekk når du planlegger eller skal ha en alvorlig prat med barnet ditt. Barn ser først og fremst på hva du gjør, ikke hva du sier.   

Kjellaug Tonheim Tønnesens råd:

 • Velg spillkonsollene som har best utvalg av spill tilpasset ditt barns alder. Bruk tid på å sette deg inn i hva spillene 
  handler om før du sier ja eller nei til kjøp eller nedlasting.
 • Vis interesse og spill gjerne med.
 • Avtal konkrete rammer for spilling, både når det gjelder innhold, tidsbruk og eventuell pengebruk.
 • Snakk med barna om at de kan ha det kjekt med andre i spill, men at de ikke oppretter en-til-en-chat med folk de kun kjenner fra nett. 
 • Sjekk gode tips og råd om barn og spilling på nettsiden husfred.no, samt pegi.info som forklarer den europeiske merkeordningen på spill.
 • Barnevakten.no: Her finner du spill- og appanmeldelser for det meste av det som er tilgjengelig og populært blant barn og unge.

Denne artikkelen sto på trykk i nr 2/2018.