;

Flyktig byfellesskap?

Stadig flere barnefamilier velger nå å bosette seg i sentrum av byen, noe også Storsalen menighet i Oslo har fått merke.
Foto: Siv Dolmen

Skrevet av: Birgit Nersten Lopacki og Per Arne Gjerdi

– Det tradisjonelle storbymennesket ønsker kanskje større frihet, med færre forpliktelser. Det er også lett å gjemme seg bort i en storby, sier storbypastor Jann Even Andresen. Agenda 3:16 har møtt pastoren i Salem i Trondheim og besøkt Storsalen menighet i Oslo for å finne ut hvordan det er å være menighet i storbyen.

For mange er storbytilværelsen preget av løse teltplugger, et mangfold både av mennesker og tilbud og mange ting som skjer på en gang. Det merker også menighetene.

– Det strider på mange måter imot storbylivet å forplikte seg til et fellesskap og si at her hører jeg hjemme. Men de som faktisk velger å gjøre det, gjør det med en stor kraft. Vi er velsignet med mennesker som virkelig gir seg til menigheten den tiden de er her, både med tid, gaver og penger. Sånn sett kan menigheten deles i to; kjernemenigheten og en slags folkekirkemenighet bestående av folk som kommer hit jevnlig, men sjelden, sier Vegard Husby, prest i Storsalen menighet i Oslo.

Les hele hovedsaken i nummer 1/2018.

Vegard Husby, prest i Storsalen menighet.