;

Hvordan lytter vi til hverandre?


Foto: Adobe Stock

Tenker du at den som er god til å lytte til andre mennesker, er den som jevnlig uttrykker forståelse og gjenkjennelse og gir gode råd? Vil du bli en bedre lytter, er det trolig lurest å si minst mulig.

Tekst Per Arne Gjerdi

Å bli lyttet til, slik at man opplever å bli hørt, er helbredende.
Hvordan lytter vi, du og jeg?
Hvorfor er det så viktig å lytte?
Hvordan kan man bli en bedre lytter?

Utsagnet og spørsmålene står å lese på forsiden av nettsidene til Den lyttende kirke i København.

– Den lyttende kirke er mennesker som er blitt grepet av viktigheten av å lytte. Det er folk som har vært på våre kurs og workshops, og som vil fordype seg i det å lytte, og sette fokus på det i sitt liv, forteller Bente Lundbak Pihl, der vi møter henne på en kafé i sentrum av København.

Bente er sykepleier, men jobber som daglig leder i Den lyttende kirke. Navnet innebærer ikke at de er en menighet, men et fellesskap og en sammenheng som har eksistert i Danmark i snart 12 år. Virksomheten er i dag en del av arbeidet til organisasjonen Areopagos.

– Husk også at du lytter med  hele deg selv, ikke bare dine ører, sier Bente Lundbak Pihl, daglig leder i Den lyttende kirke i København. 
FOTO: PER ARNE GJERDI

Øve seg på å trå til side
Arbeidet til Den lyttende kirke består i stor grad av å holde kurs og workshops. Kursene er fordelt på tre moduler. Det handler i første rekke om å utvikle lytteferdigheter, og så går man mer i dybden etter hvert.

– Det vi ønsker er at folk får øye på viktigheten av å lytte, før vi går videre med alt mulig annet, forteller Bente.

– Vi øver oss i å lytte til den andre, slik at den som snakker får bestemme hvilken vei vi skal gå. Vi sitter ikke og prøver å tenke ut gode spørsmål til den som snakker. Som lyttende trener vi oss på å legge merke til hva som skjer med oss når vi lytter, og lære i vårt stille sinn å legge det til side, slik at vi er konsentrert om det den andre er opptatt av. ​

 (…)

Les hele livspulssaken i nummer 2/2018.