Den viktige kirkekaffen

Kaffe etter gudstjenesten: Kirkekaffe er populært i menighetene Agenda 3:16 har snakket med. Her drikker Linda og Bjarte Sandal kaffe i IMI-kirken i Stavanger.
Foto: Eivind Horne

Skrevet av Kristin Wennemo Malmin

Å skape sosialt fellesskap rundt kirkekaffe i forbindelse med en gudstjeneste, er avgjørende for at folk skal bli i en menighet over tid, mener flere Agenda 3:16 har snakket med. Kirkekaffe kan arrangeres på mange ulike måter – men ikke uten frivillig innsats.

Selv om det å arrangere kirkekaffe har lange tradisjoner i Norge, er det ikke alle steder det er vanlig å bli tilbudt en kopp kaffe etter en gudstjeneste. Mye tyder på at disse menighetene går glipp av noe viktig. Allerede blant de første kristne hadde fellesskap rundt måltid betydning: «Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede», som det står om i Apostlenes gjerninger 2,46. 

Motvirker ensomhet

Nesten hver søndag inviterer Nordberg menighet i Oslo til kirkekaffe, og nesten hver gang er det fullt hus.

Marianne Utle er frivillig leder for kirkekaffen i Nordberg.

– Hvorfor har du tatt på deg denne oppgaven?
– Jeg sitter i menighetsrådet, og synes at en av de viktige diakonale oppgavene vi har, er å arrangere kirkekaffe. I bydelen vår er det mange enslige som ikke har så stort nettverk. Kirkekaffen betyr mye for mange av disse. Dessuten mener jeg at det å arrangere kirkekaffe er en viktig del av det å bygge menighet. For her er vi sammen på tvers av generasjoner, og på tvers av oppgaver i menigheten. Her møtes vi som et helt fellesskap, poengterer Utle.

Les hele saken i Agenda 3:16s papirutgave nummer 10/2017.

Relatert innhold

Mollstemt og livsbejaende

Tord Gustavsen og hans trio aktuell med albumet The Other Side. Fortsatt mollstemt og livsbejaende, meditativt og svingende, og nå med salmer som «Kirken, den er et gammelt hus» i repertoaret.

Read article "Mollstemt og livsbejaende"

Mener «Ordets kirke» taler for mye

Agenda 3:16 spør i hovedsaken om det er rom for utviklingshemmede i kirken. Tor Ivar Torgauten mener mange menigheter ikke er tilrettelagt for funksjonshemmede og at det snakkes for mye.

Read article "Mener «Ordets kirke» taler for mye"

Trakk seg etter 175 dager som biskop

Store synsproblemer førte til at Ivar Braut trakk seg etter bare 175 dager. Han er månedens portrett.

Read article "Trakk seg etter 175 dager som biskop"