;

Den viktige kirkekaffen

Kaffe etter gudstjenesten: Kirkekaffe er populært i menighetene Agenda 3:16 har snakket med. Her drikker Linda og Bjarte Sandal kaffe i IMI-kirken i Stavanger. Foto: Eivind Horne

Skrevet av Kristin Wennemo Malmin

Å skape sosialt fellesskap rundt kirkekaffe i forbindelse med en gudstjeneste, er avgjørende for at folk skal bli i en menighet over tid, mener flere Agenda 3:16 har snakket med. Kirkekaffe kan arrangeres på mange ulike måter – men ikke uten frivillig innsats.

Selv om det å arrangere kirkekaffe har lange tradisjoner i Norge, er det ikke alle steder det er vanlig å bli tilbudt en kopp kaffe etter en gudstjeneste. Mye tyder på at disse menighetene går glipp av noe viktig. Allerede blant de første kristne hadde fellesskap rundt måltid betydning: «Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede», som det står om i Apostlenes gjerninger 2,46. 

Motvirker ensomhet

Nesten hver søndag inviterer Nordberg menighet i Oslo til kirkekaffe, og nesten hver gang er det fullt hus.

Marianne Utle er frivillig leder for kirkekaffen i Nordberg.

– Hvorfor har du tatt på deg denne oppgaven?
– Jeg sitter i menighetsrådet, og synes at en av de viktige diakonale oppgavene vi har, er å arrangere kirkekaffe. I bydelen vår er det mange enslige som ikke har så stort nettverk. Kirkekaffen betyr mye for mange av disse. Dessuten mener jeg at det å arrangere kirkekaffe er en viktig del av det å bygge menighet. For her er vi sammen på tvers av generasjoner, og på tvers av oppgaver i menigheten. Her møtes vi som et helt fellesskap, poengterer Utle.

Les hele saken i Agenda 3:16s papirutgave nummer 10/2017.