;

Tusener samlet til misjonsjubileum

Storsamling: Ikke alle de 4000 frammøtte fikk plass under teltduken. NELC er en kirke ‘
tilhørende et område større enn Norge.
Foto: Invild Anthonisen

Skrevet av Per Arne Gjerdi

Normisjons indiske samarbeidskirke ventet 2000 mennesker til jubileumsfering i Benagaria. Det kom dobbelt så mange.

Den 26. september var det nøyaktig 150 år siden norske Lars Olsen Skrefsrud og danske Hans Peter Børresen etablerte misjonsstasjonen Ebeneser i Benagaria. Der startet de et misjonsarbeid blant santaler, som etter hvert ble til Northern Evangelical Lutheran Church (NELC).

– Dagen ble markert med storsamling, med taler, hilsener, mye sang og musikk, drama, dans og andre kulturelle innslag, forteller Oddvar Holmedal, prosjektkoordinator i Normisjon. Han er fortsatt på reise i India, da Agenda 3:16 har kontakt med ham via epost få dager senere. 
 – 27. september fortsatte vi med å markere 500-årsjubileet for reformasjonen. Folk fikk lære mye om Luther og reformasjonen den dagen, sier Holmedal.

30 timer i buss
– Du nevnte før avreise at det kunne komme så mange som 2000 til jubileumsfeiringen. Hvor mange ble det?

– De hadde planlagt for 2000, men helt overveldende kom det over 4000 mennesker. Så det de hadde kjøpt inn av ris, strakk ikke til, sier Holmedal.

– Det kom for det meste folk fra kirken, mest santaler, men også andre folkeslag som er blitt kristne gjennom kirkens arbeid. Noen hadde brukt 30 timer i buss fra Assam for å nå fram, tross meget varme dager.

Prester: NELC har 650 menigheter rundt om i nordøstlige India, og mange prester var samlet til jubileumsfeiring.

Veldig lutherske
Blant gjestene var generalsekretæren for de forente lutherske kirker i India, Dr. Rev. Augustine Jeyakumar, som kom fra Chennai. Dessuten kom en representant fra den norske ambassaden
i Delhi. Selv var Holmedal en av fire som deltok fra Norge.

– Er NELC bevisst sine røtter?
– De er veldig lutherske, mer enn oss i Norge. Kirken feirer Luthers fødselsdag hvert år. De kjenner også godt til pionerene. Skrefsrud blir kalt «Kerap», fordi de aldri klarte å uttale navnet hans. Ellers setter de nok mest pris på Skrefsruds etterfølger, Bodding, fordi han gjorde så mye for å ta vare på santalenes språk, kultur og tradisjoner på en vitenskapelig måte.

Nytt lederskap på plass
– Hva tenker du etter jubileumsfeiringen om kirkens framtid? 
– NELC har vært gjennom en krevende tid de siste par årene. Hele toppledelsen ble satt ut på grunn av sykdom og død i 2016. Det er et nytt lederskap på plass, som tar godt tak og setter i rett stand det som har blitt forsømt. Men det er en krevende oppgave å holde samlet en stor kirke med 650 menigheter av flere folkeslag, tilhørende et geografisk område større enn Norge.

Fokus på lederbygging
– Hva blir Normisjons bidrag og rolle de nærmeste årene?

– Vi arbeider for tiden med å få på plass en ny 4-årig samarbeidsavtale med NELC. Fokuset i den er på lederbygging og transparent forvalterskap. Økonomisk støtte blir gradvis trappet ned. Men misjon og utdannelse blir prioritert i vårt bidrag. 
I samarbeid med Oase jobber vi også mye med åndelig fornyelse, forteller Oddvar Holmedal.