;

Åpen dør for ungdomsgjenger

På 22Bs egen kafé kommer ungdom for å henge og kanskje slå av en prat med en voksen. Dag Christian Sørum (bak disken) håper kafeen kan være en pustepause for ungdommene.
Foto: Ole Martin Wold

Skrevet av Birgit Nersten Lopacki

De skaper uro når de samles i store gjenger og skysses fra sted til sted av vektere. Kun i Prinsens gate 22B får ungdomsgjengene som henger i Trondheim sentrum være i fred.

Februar 2016: 
Opp mot 60 ungdommer samler seg jevnlig i Trondheim sentrum etter skoletid på ukedager. De vandrer mellom Burger King, McDonalds og Trondheim Torg. Politiet er bekymret. Ungdommer bør ikke henge der uten mål og mening.

30 meter fra Trondheim Torg ligger 22B Kontaktsenter. I elleve år har de drevet et lavterskeltilbud for ungdom mellom 15 og 23 år, det eneste stedet i Trondheim sentrum hvor ungdommene kan henge uten at de blir skysset videre av vektere og andre. Daglig leder i 22B, Dag Christian Sørum vet allerede om politiets bekymring gjennom sine samarbeidspartnere i kommune, næringsliv og politi.

– Da det tidlig i fjor ble sagt at det var en oppblomstring av yngre ungdommer i byen og mangel på tilbud for dem, måtte vi ta grep, forteller han.

April 2017:
22B, som kontaktsenteret vanligvis kaller seg, har navnet sitt etter gateadressen Prinsens gate 22B. Salem menighet, en av Normisjons forsamlinger, holder til på samme sted, kontaktsenteret er en del av menighetens diakonale arbeid. Her ligger også kafeen Treffstedet, hjertet i kontaktsenterets arbeid med ungdom. Hver tirsdag og torsdag mellom klokken 14 og 20 er det åpen dør fra gata og inn til kafeen.

Agenda 3:16 besøkte den en tirsdag i april.

Les hele hovedsaken i papirutgaven nr. 5/2017.