;

Barn på bestilling

Illustrasjonsfoto

Skrevet av Kristin Winther Jørgensen

Hvordan navigerer vi i det bioteknologiske landskapet? Hva er medisinsk mulig og hvilke rammer setter den kristne etikken?

Morten Magelssen er lege og forsker ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. I 2013 ga han ut boken Menneskeverd i klinikk og politikk. Bioetikk i lys av kristen tro.

– Det medisinske først; Hva er aktuelt i debatten om bioteknologi nå?
– I flere år nå har det vært et press om å åpne for nye teknikker innen assistert befruktning. Sæddonasjon har vært et tilbud i Norge siden 1950-tallet, men eggdonasjon er ulovlig, selv om det er tillatt i mange andre europeiske land. Arbeiderpartiet har vedtatt støtte til assistert befruktning for enslige kvinner. Så er spørsmålet om man også skal åpne for bruk av surrogatmor – altså at en annen kvinne gjennomfører graviditeten og føder, før barnet så overlates til den som skal oppdra det.

– Jeg vil sette et prinsipielt skille mellom vanlig assistert befruktning med parets egne sæd- og eggceller på den ene siden, og sæd- og eggdonasjon på den andre, sier Morten Magelssen.

– Nå dreier debatten seg om eggdonasjon. Hva er forskjellen på egg- og sæddonasjon, vil du si?
– Rent teknisk er eggdonasjon litt komplisert. Det forutsetter noen uker med hormonstimulering og deretter nålestikk for å hente ut eggene fra eggstokkene. Det store spørsmålet er om det er noen etisk relevant forskjell på eggdonasjon og sæddonasjon. Jeg mener nei.

Les hele saken i papirutgaven nr 5/2017. 
Ingvild Kjerkol (Ap) og Olaug Vervik Bollestad (KrF) svarer også på hva partiene vil legge fram på Stortinget når Bioteknologiloven nå skal gjennomgåes.