;

Delt liv – delt tro

På Molde-felleskapets språkkafé har det vært mennesker fra mer enn 30 nasjonaliteter
innom for å praktisere norsk og bli kjent med nordmenn.
Foto: Odd Magnus Venås

Skrevet av Birgit Nersten Lopacki

Gå og fortell hva dere har sett og hørt, sa Jesus. Vi trenger ikke gå lenger enn til våre muslimske naboer. Men hvordan gjøre det?

– Alle endrer syn på mennesker når vi beveger oss fra å se andre på avstand til det å få mennesker tett innpå våre egne liv.

Odd Magnus og Kathy Venås snakker av egen erfaring. Gjennom besøk på asylmottak og språkkafé har de for første gang kommet tett på muslimer.

– Alt begynner med å elske dem som mennesker, og samtidig ha en frimodighet til å be både for og med dem. Vi har aldri blitt avvist når vi ønsker å be for muslimer. Tvert imot opplever vi et ønske om å bli bedt for, selv om de vet at vi er kristne. I fortsettelsen har dette gitt mange muligheter til å snakke om Jesus, og samtidig få spørre om deres tro. Å nevne Jesus og forklare hvem han er, har i seg selv stor kraft. Men vi deler også hvem Jesus er i våre liv, og hva dette har betydd for oss og måten vi ønsker å leve på.

– Er det noe som er viktig i vårt arbeid med muslimer, er det relasjonsbygging, sier Jens Iver Jensen, forkynner og pastor i Norkirken Kongsberg.

– Du kan ikke stå på tre meters avstand og fortelle om Jesus. Du må bygge relasjoner – det er den beste måten å fortelle muslimer om Jesus. For når muslimer får nærkontakt med kristne, kommer alle spørsmålene.

– Og når de stiller spørsmål, er vi relevant i deres liv, sier Jens Iver.

Les hele hovedsaken i nummer 2/2017.