;

Kirke som trekker ungdom

Foto: Joakim S. Enger

Skrevet av Birgit Nersten Lopacki

Vi tar mange avgjørende veivalg før vi fyller 20 år. Også valget om tro. Da er det viktig at kirken bruker ressurser på ungdom for å nå mennesker med evangeliet, mener prest Einar Weider.

Ungdomarbeid er å bringe Gud på banen i en avgjørende tid, mener kappelan Einar Weider. Det var han som startet ungdomsklubben Pluss i Nittedal for ni år siden.Han har tro på kombinasjonen av å være lavteskel og ha et veldig tydelig innhold.

Les hele hovedsaken i papirutgaven i Agenda 3:16 nr.11/2016