;

Vil gi skammen språk

Underbelyst: – Skam har inntil de siste tiårene vært underbelyst både innenfor teologi og psykologi, sier Marie Farstad, som har skrevet en hel lærebok om temaet.

Skrevet av Kristin Wennemo Malmin

– For å minske skammen, trenger vi å forstå den og snakke om den, sier Marie Farstad. Diakonen og terapeuten mener at vi i for liten grad er vant til å snakke om skam og andre følelser, og at det er en av grunnene til at vi er fattige på språk om skam.

Da Marie Farstad skulle skrive masteroppgave innenfor faget religionspsykologi, ønsket hun å skrive om en følelse. Valget falt på skam, som hun også har skrevet lærebok om.

– Skam er den følelsen som provoserer meg mest, forteller hun når vi møtes til en samtale om nettopp skam.

– Hvorfor provoserer den mest? 
– Fordi den i sine verste former rammer så hardt og er så dypt urettferdig.

Les hele hovedsaken i papirutgaven nr. 3-4/2017.