;

Bibelen tilgjengelig som aldri før

Foto: Dag Kjær Smemo

Skrevet av Per Arne Gjerdi

Aldri før har Bibelen vært å lese på så mange språk som i dag. Nærmere 550 språk har Bibelen komplett, mens mer enn 1300 språk har Det nye testamentet. Og tallene øker.

Det Norske Bibelselskap runder 200 år i mai. Hva tenker du på når du hører ordet bibelselskap? Visste du at det fins 148 bibelselskaper i verden? Går du til wikipedia, beskrives vår hjemlige variant som en «kristen stiftelse som oversetter, produserer og distribuerer Bibelen og bibeldeler i Norge».  Altså kun et bibelforlag? Nei, også selve bibelbruken har alltid vært viktig for Bibelselskapet, konstaterer bibelmisjonsleder Bernt Greger Olsen.

«Visjonen er at alle mennesker skal få Bibelen på sitt eget hjertespråk.»Bernt Greger Olsen 

– Men i en veldig stor del av vår historie har selve bibelbruken vært et oppdrag som kirker og misjonsorganisasjoner tok seg av. Og så har Bibelselskapets oppgave vært å sørge for at disse har redskapene de trenger, sier han.

 Historisk er Bibelselskapet i Norge også på et annet sted kirkelig sett enn mange av samarbeidspartnerne ute i verden er, presiserer Olsen.

– Jeg hadde nylig en telefonprat med en kollega i Egypt, der de driver et betydelig annerledes arbeid enn hva vi gjør i Norge. «We are a church», sier de der. De har over 20 bokhandler som ligger på gateplan, der mennesker er innom og kommer i dialog om kristen tro. Hos dem er bibelselskapets arbeidere ofte med å lede folk til tro.

Samarbeid på bred front
De første 150 årene besto styret i Det Norske Bibelselskap av de norske biskopene, og bibel-arbeidet var i stor grad knyttet til kirkens eget behov.

– Samtidig var det kanskje i lekmannsbevegel-sen at man fant de mest ivrige brukerne av Bibelen, sier Olsen.

– Nå var det vel egentlig ingen motsetning i det. Motsetningen dukket opp først i forbindelse med 1978-oversettelsen. Den skapte reaksjoner som førte til at det ti år senere ble utgitt en konkurrerende bibeloversettelse. Da så man også at oversettelse har noe med teologi å gjøre, forteller bibelmisjonslederen.

Les hele hovedsaken i nummer 3-4/2016.