;

Hellig arbeidshverdag

Foto: Shutterstock

Skrevet av Kristin Winther Jørgensen

En er helsearbeider og en er journalist. Felles for dem begge er deres kristne tro. Går det an å ta Jesus med på jobben?

En hellig hverdag for Marie Aakre er at hun kan få starte dagen med å legge den i Guds hender, og stadig ha en levende indre kommunikasjon med Jesus der hun er.

– At jeg lever menneskeorientert, og er meg bevisst hvem jeg er og hva jeg ønsker å stå for i møte med andre. Bevisstheten om sannhet, generøsitet og likeverd er stadig svært sentralt å oppøve. Noen ganger oppstår det uventede møter som jeg kan oppleve som ferdiglagt, og da er det jo godt å få bidra, men også særlig tungt hvis jeg først forstår dette i etterkant, sier Aakre, en av talerne på konferansen Hellig Hverdag på Gardermoen i april.

Hun er seniorrådgiver, foredragsholder og prosessveileder innen sykepleie, etikk og ledelse. Aakre har erfaringskompetanse fra et langt yrkesliv som kreftsykepleier, oversykepleier og verdiarbeider i helsetjenesten.

Marie Aakre mener hellig hverdag er å legge dagen i Guds hender.
FOTO: LENA KNUTLI, ADRESSEAVISEN

Integrert tro
– Hvordan kan man integrere sin tro i hverdagsliv og yrkesliv, mener du? 
– Jeg får lyst til å spørre hvordan jeg kan la det være? Min tro er en integrert del av meg, og da blir den ingen hemmelighet. Men det er forvaltningen av den som avgjør frukten. Jeg har lært og sett mye uviselig og krenkende metoder fra kristne i omgangen med andre. Åpenhet om egen tro og livssyn bør og kan deles naturlig mellom mennesker som har mye med hverandre å gjøre.  

– Mennesker som arbeider med mennesker skaper relasjoner og eksistensielle møter kontinuerlig, sier Aakre som understreker viktigheten av tilstedeværelse og relasjonsmot i sårbare møter nær døden og sorgen.

– Som oversykepleier var det sentralt i min rolle å bygge hverdagskulturer verdibasert og verdibevisst, og å utdanne og danne de ansatte til solid personlig dømmekraft i sine yrkesutøvelse, sier Aakre.

Bevisstheten om sannhet, generøsitet og likeverd er stadig svært sentralt å oppøve.

– Har du noen opplevelser knyttet til trosutøvelse på jobb?
– Ja, mange. Jeg ledet Kreftavdelingen sammen med en overlege som var ateist. Vi utviklet gjensidig respekt og fant det naturlig å være åpne om hverandres ståsted og bruke vår forskjellighet som ressurs. Han spurte noen ganger pasientene om de ville snakke med meg når de hadde dødsangst. Jeg har mange sterke erfaringer fra samtaler om tro med pasienter, pårørende og ansatte som ønsket dette.

Med Jesus på jobben i helsevesenet
På spørsmål om hvordan det ser ut for henne å «ta Jesus med på jobben», svarer hun slik:
– Det er trangt for tro og livssyn i mange hverdagskulturer, og mye åndelig sjenanse. Sterke motkrefter, myter og skepsis er velkjent. Dette bør vi møte åpent og trygt. Det er en menneskerettighet å bli møtt på sine åndelige behov, og vi har sviktet mange syke. Helhetlig omsorg og retten til å leve ut sin tro er særlig viktig når livet er vanskelig. Som leder kunne jeg aktivt påvirke at mennesker ble møtt på sine sjelesørgeriske behov, sier Marie Aakre. Hun snakker om Jesus med kolleger og venner som ikke tror, men bare når det er ønskelig eller naturlig i sammenhengen.

– Jeg tror mest på å leve mitt liv sant og helt på en etisk bevisst måte. Kunsten i møter med andre er jo å møtes, og å være nysgjerrige på hverandres livsverden og å dele den. Her er det ingen oppskrift på hvordan vi tar og gir hverandre plass, sier Aakre. Hennes beste tips for hverdagsevangelisering følger her:

– Å være den man er der man er. Å bygge vennskap, å dele liv på godt og vondt. Å lytte oppmerksomt til andre. Å be for dem man blir minnet om, sier Marie Aakre. Hun tror mange lengter etter samtaler om mening, tro og håp.

– Men vi kan ikke endre andre enn oss selv. Det viktigste vi kan forsterke er frimodig åpenhet om egen tro, og å bli flinkere til å lytte respektfullt til andre.

I VG som kristen journalist

Øyvind Gustavsen er journalist i Verdens Gang (VG) i Oslo.  

– Jeg har ikke opplevd noe negativt knyttet til min kristne tro i VG, selv om kristne har spurt meg om det er vanskelig å være kristen i VG. Avisen er positiv til mangfold i redaksjonen og ser på det som en ressurs å ha medarbeidere fra ulike miljøer i Norge. Rent praktisk har det ikke så stor konsekvens om man er kristen, ateist eller tror på noe annet. Det er pressens samfunnsoppdrag og VGs egne retningslinjer som er førende for jobben vi gjør. Noe av styrken til Vær Varsom Plakaten (VVP), som er pressens etiske grunnlag, er at den ikke er knyttet til én religion, selv om jeg vil si at VVP bygger på kristne og humanistiske verdier, sier Gustavsen. Han har ikke utbasunert troen sin på arbeidsplassen, men sier han har fortalt om den i samtaler med kolleger.

– Jeg vil ikke skjule troen min, men samtidig er det forskjell på å være evangelist og journalist. Jeg er i VG for å gjøre en god jobb og blir målt på den journalistiske kvaliteten jeg leverer. Samtidig er en journalists oppgave å avdekke urettferdighet, peke på kritikkverdige forhold i samfunnet og holde landets ledere ansvarlige. Dette er jo gjenklang av Bibelens verdier.

Øyvind Gustavsen har kanpt hørt en preken om hva Gud tenker om arbeidsuka.
FOTO: ERLEND BERGE

Mandag til fredag like viktig
For journalisten er mandag til fredag like viktige som søndag. Han tror det er sunt med en hviledag.

– Men det betyr ikke at Gud har en favorittdag. Han skapte alle dagene og hele uka. Hele livet kan brukes for og med han. Dessverre finnes det i mange kristne miljøer en forestilling om at noen ting er viktige for Gud, mens andre bryr han seg lite om. Jeg har hørt mye om viktigheten av bønn og lovsang, men knapt en preken om hva Gud tenker om de rundt 40 timene vi bruker på jobb hver uke, sier Øyvind.

Jeg vil ikke skjule troen min, men samtidig er det forskjell på å være evangelist og journalist.

– Preger din kristne tro deg når det gjelder valg av saker, vinkling og kildevalg? 
– Hva og hvordan jeg skriver, preges nok mest av allmenne nyhetskriterier: Hva er nytt, overraskende, avslørende? Polarisering, personifisering og kontekstualisering er ledetråder for tabloid journalistikk. Samtidig har alle journalister et verdensbilde og et livssyn og preges av dette. Jeg tror min kristne tro har vært med å inspirere meg til å skrive om temaer jeg ellers ikke ville ha tenkt på. I tillegg tror jeg at Den hellige ånd gir meg ideer og styrke på jobb.

Respekt og verdighet på jobben
Gustavsen håper at troen hans hjelper han til å behandle kolleger og kilder med respekt og verdighet. Han mener det er lett å klage og syte over alt som skulle ha vært bedre på arbeidsplassen.
– Jeg har forsøkt å være positiv, men det er fair å si fra om ting som fungerer dårlig. Noen av mine kolleger har kanskje lagt merke til at jeg ikke banner eller drikker meg full på fester? undrer Gustavsen. Han valgte jobb i VG fremfor en kristen avis eller magasin. Det er fordi han har et ønske om å sette dagsorden og bli lest av mange.

– Da er VG eller et annet riksmedium et naturlig sted å jobbe. Dessuten er det gøy å jobbe i en avis med muskler til virkelig å slå på stortromma, og det er mange dyktige kolleger her som jeg lærer mye av, sier Gustavsen som går inn i sine siste arbeidsdager som VG-journalist.

Han har vært i avisen siden 2012, men nå venter nye jobbeventyr for journalisten.