;

Hva gjør vi med kroppen?

Illustrasjonsfoto

Skrevet av Per Arne Gjerdi

Kroppen er oss – på godt og vondt. Noen beholder spensten og styrken i mange år, med de mulighetene til kroppslig utfoldelse det gir. For andre blir kroppen smerte og strev, en jevnlig påminnelse om begrensninger.

Hvordan forholder vi oss til kroppen i dag – i kirken, samfunnet  og vår egen hverdag? Og hvor er kroppen når vi snakker om tro?  Vi har møtt fire mennesker som gir ulike perspektiver på temaet kropp.

Les hele hovedsaken om KROPP i sommernummret 6-7/2016.