;

Internasjonal leder søker partnerskap

Vi ser for oss at utsendinger kan jobbe sammen med oss om å finne noen som kan lønne dem, for eksempel at vi fra hovedkontoret bidrar med 50 prosent av lønnen, og at de finner en eller flere sendemenigheter og foreninger som dekker resten, sier Dag-Håkon Eriksen.
Foto: Kristin Wennemo Malmin

Skrevet av Kristin Wennemo Malmin

Den nye internasjonale lederen i Normisjon mener at fremtidens misjonsarbeid i større grad må drives i partnerskap med kirker og organisasjoner i sør. – Det er gammeldags å kun tenke langtidsmisjonærer fra Norge, sier Dag-Håkon Eriksen.

I Normisjons landsstyremøte i slutten av oktober ble Dag-Håkon Eriksen (42) ansatt som ny internasjonal leder i organisasjonen etter Anne Birgitta Langmoen Kvelland, en stilling han har vikariert i siden oktober i fjor.

– Hvordan er det å være internasjonal leder i Normisjon?
– Meningsfullt. Det er flott å få være med på noe som gjør en positiv forskjell i verden. Vi har bare ett liv å leve, og det å gjennom jobben få arbeide med noe jeg tror på, er et privilegium. I løpet av det siste året har jeg blitt bedre kjent med Normisjons arbeid, og jeg ser at mange mennesker rundt om i verden får en bedre hverdag som følge av det vi er med på, sier Eriksen. Han ramser opp alt fra utdanning, helsehjelp og mikrolån til det at noen får lese Bibelen på sitt eget språk – og at tro og tilgivelse kan gi mennesker håp i hverdagen.

– Hvordan definerer du misjon?
– Misjon er å være med på det Gud gjør i verden for at mennesker kan få tro og kraft til å takle dette livet, men også at de får tro og håp og visshet om frelse i Jesus.

Les resten av saken i nummer 11/2015.