;

Mediestrategen Lars Dahle

Lars Dahle vokste opp som enebarn i den tradisjonsrike byen Uppsala i Sverige.
Han er en velutdannet og dannet mann som stort sett alltid opptrer svært korrekt.
Med unntak av når han ser svensk ishockey.
Foto: Frank Otto Pedersen

Skrevet av Karen Kilane

Lars Dahle ønsker at kristne skal lytte – til Bibelen og til samtiden. Den avtroppende viserektoren ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen mener at mediebevisstgjøring er en glemt misjonssatsning.

Fra i høst er Lars for første gang på 24 år ikke lenger med i ledelsen ved høgskolen. Etter lang fartstid som undervisningsleder, prorektor og rektor på Gimlekollen, gikk han ved fusjonen i 2013 inn i rollen som prorektor for samfunnskontakt og viserektor for campus NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Men nå medfører ny struktur ved NLA Høgskolen at han ikke lenger er en del av rektoratet. 
– Dette ser jeg som en mulighet til å ha nytt fokus innenfor rammen av mitt kall, sier Lars.

– Å ha vært i toppledelsen så lenge har vært både givende og krevende. Jeg har mange gode erfaringer å ta med meg videre når jeg nå kombinerer min rolle som førsteamanuensis med en mer utøvende ledelse, da særlig knyttet til Damaris Norge og Lausanne-bevegelsen. Det har for eksempel vært en nyttig øvelse å måtte ta mange avgjørelser. Jeg tror jeg er flink til å lytte, samtidig som jeg er opptatt av å være åpen og tydelig på hvor jeg selv står. Vi er helt avhengig av å jobbe godt sammen for å få gode resultater. Det å ha gode team hvor en utfyller hverandre, er gull verdt, sier Lars.

Nettopp «team» er i grunnen veldig dekkende i forhold til Lars og kona hans, Margunn Serigstad Dahle. For Margunn og Lars er navn som henger tett sammen for mange mennesker, på samme måte som deres engasjement og arbeid er nært knyttet sammen, som kollegaer på Gimlekollen siden 1991. «At jeg en gang erobret Margunn», er da også Lars sitt svar på spørsmål om hva han er mest fornøyd med å ha oppnådd her i livet. Det startet på Fjellhaug i 1984. Da hadde Lars allerede hatt fire år i Norge – uten Margunn. Først hadde han gått bibelskolen på Fjellhaug, deretter vært på team noen måneder på Sunnmøre, før han etter militæret studerte ett år på Gimlekollen for så å begynne på Misjonsskolen på Fjellhaug.

 Romantikk og kall
– Høsten 84 begynte Margunn, som da var utdannet adjunkt, på den ettårige misjonsskolelinjen. Vi ble forent i det å lage radio sammen og ha den sekulære delen av verden som kall, sier Lars.

– Det hørtes jo ikke så romantisk ut når du sier det sånn?

– He, he. Helt ærlig, så var det som lynet slo ned da jeg så henne for første gang på åpningsfesten, hvor hun hadde en hilsen. Jeg tenkte at hun der måtte jeg bli kjent med. To dager etterpå var misjonsskolen på «bli-kjent»-tur, og jeg husker godt det første jeg sa til henne.

Les hele portrettet i papirutgaven i nummer 9/2016.