;

Når er du deg selv?

Under oppveksten skal vi gradvis frigjøre oss fra foreldrene våre. Da er vi avhengige av at foreldrene ser oss som de vi er, og lar oss vokse fritt som nettopp det, skriver Huseby i boken Alene naken.
Foto: Shutterstock

Skrevet av Per Arne Gjerdi

Ble du sett som den unike personen du er, eller ville noen forme deg i sitt eget bilde den gang du var barn? Psykiater Tormod Huseby stiller mange slike spørsmål i sin nye bok. Ja, hvorfor er vi redd for å være oss selv?

«Mange relasjoner er preget av en underliggende mistillit til at man blir verdsatt som den man er. Hvorfor er vi redd andre mennesker? Hvorfor er det så vanskelig å stole på egne meninger, følelser og behov – og uttrykke og handle i samsvar med dette – uten å bli engstelig for hva andre måtte mene og tro om oss?»

Slik åpner Tormod Huseby sin nye bok – med spørsmål han har stilt seg selv i over tretti år. Som lege, psykiater og psykoterapeut mottar han stadig pasienter som er redd for å bli sosialt avvist dersom de viser seg fram som den de er. Men han ser denne angsten også når han møter mennesker i sitt private liv, med en atferd styrt av frykt for isolasjon og ensomhet.

I boken, som heter Alene naken, med undertittelen Hvorfor er vi redd for å være oss selv?, skriver han videre i innledningen:
«Problematiske familierøtter og hendelser i oppveksten er ofte bakenforliggende årsaker til at folk ikke opplever seg selv som verdige fellesskapet. Ble du sett som den unike personen du er, eller ville noen forme deg i sitt eget bilde den gang du var barn? Ble du bekreftet og validert, eller ble du usynliggjort, endog latterliggjort og påført skam? Mistet du tilliten til dine medmennesker?»

Tillit
Agenda 3:16 møtte Huseby til en samtale om disse spørsmålene, og vi startet nettopp med ordet tillit.

– Selvfølelsen hver enkelt av oss sitter med, er summen av erfaringene vi har hatt i livet. Spesielt de relasjonelle erfaringene, sier Huseby.

– Det heter at tiden leger alle sår. Men er det dype sår, blir det alltid arr. Og de kommer ofte i veien for å se og møte mennesker. Tillit er en bærebjelke i relasjoner.

– Du skriver at det er lettere å stole på mennesker som viser oss ømhet, ydmykhet og raushet? 
– Ja, jeg sier iblant til pasientene mine: «Jeg kan bare love deg én ting. Jeg gjør feil. Men da må du si ifra. Det er din jobb. Hvis jeg da ikke tar det imot, må du gi meg en sjanse til. Og hvis jeg heller ikke tar det imot i timen etter, bør du bare slutte her.» Jeg sier det litt overdrevent, men jeg mener det. For pasienten skal bli hørt, sier Huseby.

– Det skal lite til før pasientene merker at jeg bryr meg om dem. Det kan være at jeg tar meg litt ekstra tid, utover det de har betalt for. Det skjer noe i det øyeblikk de skjønner at det er et «vi».

Yalom
– Den kjente psykiateren og forfatteren Yalom gikk selv i terapi. Han forteller at det viktigste han husket fra de første timene, var at han beklaget hvordan han var og hva han hadde gjort, men ikke minst terapeutens svar: «Det er slik vi er.»  Ordet «vi» ble banebrytende for Yalom, sier Huseby.

– Yalom er opptatt av at livet vårt styres av noen grunnleggende livstemaer. Vi kaver med våre lengsler. Vi er redd for å dø. Vi lurer på meningen med livet. Vi strever med frihet og valg. Og vi opplever ensomhet.

 
Resten av intervjuet med psykiater Tormod Huseby kan du lese i nummer 11.