;

– Normisjon har beholdt en livskraft

Ådne Berge er mye på reisefot. Han er leder for Viator, og for Normisjons engasjement i Kambodsja. I tillegg er han daglig leder for Sandnes Sentrum AS, som driver med byutvikling.
Foto: Kristin Wennemo Malmin

Skrevet av Kristin Wennemo Malmin

15 år er gått siden tre organisasjoner ble til en og Normisjon ble født. Det var Ådne Berge som ledet fusjonsprosessen. Når han nå ser tilbake, er svaret «både og» på om det ble som de håpet.

Han ledet fusjonsprosessen da Santalmisjonen og Indremisjonsselskapet sammen med Langesundsfjorden Indremisjonsselskap ble til Normisjon i januar 2001. Ådne Berge var også Normisjons første landsstyreleder. 
Hva så dere for dere at det skulle bli – og har det blitt som dere håpet? spør vi Berge når han er innom Normisjons hovedkontor for å holde foredrag om Viator for landsstyret i Normisjon. Agenda 3:16 har fått et kvarter alene med Berge – en effektiv rogalending som snakker fort og som er vant til å jobbe med små tidsmarginer.

– Det spørsmålet må vi vel svare både og på, men la meg ta et lite bakteppe: Det var mange som var pessimistiske til en fusjon, og det fantes også statistikk fra næringslivet som sier at om to slår seg sammen, blir de ikke mer enn halvannen etterpå. Samtidig er det jo nå vanskelig å sammenligne med hva det hadde blitt om vi ikke hadde fusjonert, for det får vi jo aldri vite noe om. Begge de store organisasjonene var i tilbakegang, bemerker Berge.
Selv hadde han bakgrunn fra Santalmisjonen, der han var leder for landsstyret før sammenslåingen.

Akkurat der, når det gjelder barn og unge, har vi vel lykkes best.

– For oss i Santalmisjonen, og jeg tror og i Indremisjonsselskapet, var ett av hovedargumentene for sammenslåing at vi hver for oss ville vi bli for svake, miljøene ville bli for små, og at vi derfor måtte styrke oss, ikke minst i barne- og ungdomsarbeidet. Akkurat der, når det gjelder barn og unge, har vi vel lykkes best. Sang og musikk og Soul Children er også noe vi har lykkes med. Når bevegelsen har større kraft, har vi muskler til å gjøre mer. Faren for at noe hadde dødd ut hadde vært større enn den er i dag, tror Berge.

Liten evne til fornyelse
Ådne Berge mener en av de største utfordringene rundt fusjonen, er at mange vegrer seg for endringer. 
– Folk har litt for liten evne til fornyelse. Mange mener det skal være sånn det har vært. Hvis vi ikke fortsetter å ha det sånn som det har vært, er det ikke sikkert jeg vil være med på den samme måten, kan folk si. Derfor vil det alltid være en viss avskalling når slike endringer skjer. Det er beklagelig, men ikke til å komme utenom hvis man overhodet vil gjøre endringer.
Berge påpeker at det ikke er mange som har turt å gjøre noe tilsvarende. 
– Normisjon er på mange måter spesiell i Norge, ved at to så store organisasjoner har slått seg sammen. Det er interessant at det på samme tid skjedde lignende fusjoner både i Danmark og i Sverige.

– Du mener dere gjorde det rette? 
– Strategisk mener jeg det var helt riktig, for jeg tror vi har beholdt en livskraft som har gjort det mulig å være fortsatt nyskapende på mange områder. I tillegg til barn, ungdom og musikk, vil jeg og nevne forsamlinger som vokser frem, og som gradvis kobles tettere til Normisjon.

– Forsamlinger og fellesskap knytter seg nå i sterkere grad til arbeidet ute.

– Flere utfordringer i tillegg til avskalling?
– At fellesskap som er tilknyttet Normisjon, har valgt misjonsprosjekter som er tilknyttet andre organisasjoner. De første ti årene etter fusjonen nådde vi ikke potensialet her. Det er et mål at forsamlingene i større grad blir knyttet til Normisjons arbeid ute. Dette har vært et viktig mål for meg som kommer fra Santalmisjonen – men jeg mener og at det er strategisk viktig for forsamlingene, for det er et sunnhetstegn at vi også har et ansvar utenfor Norge, framhever Berge.
Selv er han engasjert i Normisjons arbeid i Kambodsja. Berge er ansatt i en 40 prosent stilling i region Rogaland for å ha ansvar for Kambodsja.

– Forsamlinger og fellesskap knytter seg nå i sterkere grad til arbeidet ute. Jeg ser det spesielt i Kambodsja som jeg har ansvar for, at mange knytter seg til arbeidet og forplikter seg gjennom givertjeneste.
– Ellers har Normisjon ennå ikke nådd potensialet når det gjelder å knytte skoler og andre enheter tettere til organisasjonen. Vi har ikke hatt gode nok ressurser til å gi dem gode former for tilknytning, nevner Berge.
Han tror at Normisjon må lette en del av de administrative strukturene og bli mer mobile. Være der folk er og motivere dem mer direkte.

​Foto: Birgit Nersten Lopacki

Et samfunn i endring
– Forandringene i samfunnet går fort. Bare på de 15 åra siden vi startet Normisjon, har det skjedd mye på den digitale fronten. Mye engasjement og givertjeneste går utenom de tradisjonelle organisasjonene. Det er et symptom på at man opplever at omveier er mer utfordrende enn det var før. I dag har vi et helt annet behov for å se hva pengene går til, og folk spør «kan jeg bli med på det som skjer»? Dette utfordrer de historiske strukturene.

Det handler om en villighet til endring fra organisasjonens side. At de kan spørre: Hva vil dere være med på? Hva motiverer dere?

– Hvordan vil det gå fremover, tror du?
– Det er vanskelig å se. Det handler om en villighet til endring fra organisasjonens side. At de kan spørre: Hva vil dere være med på? Hva motiverer dere? Det er interessant at i Kambodsja, der vi driver nybrottsarbeid på ulike måter, er det to pinsemenigheter som er med og støtter. Fordi de ser at arbeidet vi driver er spennende.
Berge påpeker at ungdom ikke har den samme organisasjonstilhørigheten som de eldste.

– Det er nesten bare Misjonssambandet og kanskje Indremisjonsforbundet som klarer å holde på den gamle strukturen med noe vitalitet. Vi ser at unge som er digitale og internasjonale, ikke bare umiddelbart aksepterer et utspill fra et hovedkontor. Det å kunne samle bredden fordi vi er enige om hva vi vil gjøre der ute, det er en utfordring …

På reisefot
Ådne Berge reiser mye. To ganger i året er han i Kambodsja, og flere ganger i året flyr han til Aserbajdsjan og Nepal gjennom jobben i Viator. Det er nettopp Viator han skal holde foredrag om for landsstyret. Selskapet Viator er heleid av Normisjon, og Berge er daglig leder i en 40 prosent stilling.

– Målet er å drive forretningsvirksomhet som et supplement til Normisjons øvrige internasjonale virksomhet, forklarer han.
Handelsmannen Berge forteller at forretningsvirksomhet er noe som er ønsket i nesten alle land, og at Normisjon bør satse enda mer på det i sine samarbeidsland. 
Viator tror at virksomhet basert på forretningsmessige prinsipper og verdiene i Fair Trade er et viktig supplement til bistands- og utviklingsarbeid. Med dette som basis vil Viator utvikle, drive og lære andre å drive verdiskapende og bærekraftig virksomhet.

​Foto: Birgit Nersten Lopacki

– Vi vil gjennom vår virksomhet søke å utvikle holdninger, trene ferdigheter og overføre kompetanse som kan bidra til å gi både enkeltmennesker og virksomheter et bedre livsgrunnlag, forklarer Berge. Han bruker ord som dynamikk og vekst, og mener det er bra at Normisjon er i front akkurat med denne type virksomhet.

Jeg har nok en drøm om at vi må revitalisere vår diakonale profil. Ikke bare på grunn av flyktningene, men og på grunn av alle dem som faller igjennom i det norske samfunnet.

– Hvor tror du Normisjon som organisasjon er om ti år?
– Da tror jeg vi er enda viktigere i kirkebildet i Norge. Jeg håper vi kan fremstå som et attraktivt sted å være – både fordi vi har gode forsamlinger i Norge som står på en bibelsk forkynnelse, og et åndelig innhold som vi vil vedkjenne oss. Samtidig er vi dynamiske og fleksible, og har spennende aktiviteter utenom som gjør at folk har lyst til å være med – både i Norge og utlandet.
Og så har jeg nok en drøm om at vi må revitalisere vår diakonale profil. Ikke bare på grunn av flyktningene, men og på grunn av alle dem som faller igjennom i det norske samfunnet. Det norske samfunnet har ikke bærekraft nok til eldrebølgen som nå kommer. Det håper jeg virkelig vi kan ta tak i, nevner Berge, før han forsvinner ut kontordørene for å møte landsstyret i Normisjon. 
Vi rakk mye på et kvarter.