;

Ser barna sammenhengen?

Nikolai, Jonatan, Torjus, Mathea, Ida Emilie, Hannah Sophie, Amalie og Samuel fulgte godt med da Hilde Heitmann fortalte om Jesus som 12-åring i tempelet.
Foto: Kristina Hvarnes Andersen

Skrevet av Kristina Hvarnes Andersen

Da Hilde Heitman var barn lette hun etter sammenhengen i de ulike bibelfortellingene hun hørte. Nå er hun teolog og gründeren bak et seks meter langt nytt trosopplæringsverktøy.

En 18-åring har gjerne vært innom flere trosopplæringstiltak i kirken. Han har for eksempel fått 4-årsbok på familiegudstjeneste, kanskje vært på Tårnagenthelg og deltatt i konfirmasjonsundervisning. Sannsynligvis har han hørt om både Adam og Eva, David og Goliat, og Jesus og disiplene. Men hva sitter han igjen med? Ser han at bibelfortellingene han har hørt henger sammen i én stor fortelling, og at den fortellingen angår ham? Denne problemstillingen ble viktig da trosopplæringsleder Hilde Heitmann (32) skulle lage en systematisk plan for trosopplæringen lokalt i Re i Vestfold.  

En nøtt
– Jeg tenkte: Hvem skal planen være systematisk for? Og svaret på det er jo barna, tilhørerne. Det viktigste i trosopplæringen er innholdet, og at innholdet i planen må oppleves helhetlig for barna som deltar, sier Hilde Heitmann.
Men det var ikke så lett å sikre dette i planen.
– For meg var det en nøtt, innrømmer trosopplæreren, og fortsetter:
– Barna kommer så sporadisk til kirken, og det går en stund mellom hvert tiltak. Og ikke alle kommer på alle tiltakene.
Inspirert av boken «En vandring gjennom Bibelen» kom hun på ideen å lage en illustrert tidslinje, som kan brukes enten man er samlet til søndagsskole eller ungdomsklubb.
– Det er et veldig godt grep for å snakke om en fortelling, det å plassere den inn i en sammenheng. Hvis en 18-åring etter endt trosopplæring har fått med seg at Bibelen er én stor fortelling om at Gud har skapt verden, at han la og virkeliggjorde en plan for å frelse menneskene ved å sende Jesus, at han en dag skal skape en ny himmel og en ny jord, og at 18-åringen videre tenker at «jeg er en del av den fortellingen hvis jeg vil» – det må være målet, sier Heitmann.

Hilde Heitmann har et brennende ønske om at barn og unge må forstå bibelfortellingen, og at de ser at Bibelen angår dem.

Snart lansering
Det er fem år siden hun fikk ideen til å lage en tidslinje. Hennes initiativ har blitt varmt omfavnet av kolleger i bispedømmet og ikke minst av barna hun jobber med. De tre siste årene har Verbum forlag vært med å utvikle prosjektet ytterligere, med undervisningsopplegg knyttet til tidslinjen. 
Agenda 3:16 møter gründeren i Vardåsen kirke i Asker. Dørene inn til kirkerommet går opp, og en gruppe med barn springer inn og opp til podiet, der den seks meter lange tidslinjen er rullet ut på gulvet foran Heitmann. Barna legger seg ned på magen og studerer bildene. Heitmann spør om det er noen motiver de kjenner igjen.
– Der er døperen Johannes, sier en.
– Og der blir Jesus født, sier en annen.
– Hva tror dere dette er, spør Heitmann og peker nesten på enden av tidslinjen. Her er det et åpent landskap, før illustrasjonen som viser den nye himmel og den nye jord.
– Kan det være vår tid, der vi lever? foreslår Heitmann selv når de ikke svarer, og barna synes det høres fornuftig ut.
Å ha med «vår tid» på samme tidslinje som bibelfortellingene, er et grep for å få barna til å tenke at de også er en del av den store fortellingen.
– I dag skal jeg fortelle denne fortellingen, sier Heitmann, og peker på en illustrasjon som viser Jesus som 12-åring i tempelet.
Barna følger interessert med mens trosopplæreren forteller med innlevelse og uten manus skrevet ned på jukselapper.
Hilde Heitmann har allerede brukt tidslinjen en stund lokalt, og i november lanseres konseptet på den nasjonale Trosopplæringskonferansen.​

– Andakten stod alene
– Før du begynte med dette, merket du konkret at barn og unge hadde problemer med å se sammenhengen?
– Mitt inntrykk var at barna ikke hadde en helhetlig forståelse av innholdet i Bibelen. Når jeg kom et sted og hadde en andakt, følte jeg det bare ble med det, at andakten stod alene, svarer Heitmann.

– Men har ikke de enkelte bibelhistoriene også verdi i seg selv?
– Jo, det har de, og derfor forteller vi ofte bare én fortelling om gangen. Men det tilfører fortellingen ganske mye å vise hvor fortellingen hører hjemme.
Hun tror den illustrerte tidslinjen vil gjøre det enklere for de som formidler å huske å peke på det store bildet, og at barna også lettere vil se det selv.
– Det er en tidslinje som barn kan lese. Det er ikke bare årstall og titler, men bilder. De ser at det er en rekkefølge på dette, og at det er en sammenheng. Bibelen er ikke en eventyrbok med fortellinger tilfeldig sammensatt, men fortellingene i Bibelen utgjør én stor fortelling.

Nikolai, Jonatan, Torjus, Mathea, Ida Emilie, Hannah Sophie, Amalie og Samuel fulgte godt med da Hilde Heitmann fortalte om Jesus som 12-åring i tempelet.

– Hvordan oppfattet du selv sammenhengen, da du var barn?
– Jeg skjønte at det var en sammenheng, men jeg lette etter den. Jeg forstod at det var en slags kronologi, men jeg klarte ikke å gripe den. Jeg tror at det er først da jeg begynte å jobbe med dette, at jeg har klart å se hele fortellingslinja i Bibelen.

Har tro på fortellerkunsten
Tidslinjen kan brukes som et hjelpemiddel enten man vil formidle bibelfortelling med flanellograf, drama, legofigurer eller bare med sin egen fortellerstemme. Hilde har jobbet mye med fortelling, og blant annet gått to fortellerkurs i regi av Bibelselskapet. Et slikt kurs anbefaler hun både prester, trosopplærere og kateketer.
– Jeg tror et av de beste verktøyene man har som formidler er en selv, og at jo mer man jobber med seg selv som formidler, desto bedre forteller er du, og desto mer spennende blir det for tilhørerne.
Responsen fra barna i Vardåsen kirke denne dagen er veldig god.
– Det er bra å se bildene på en linje, synes Ida Emilie (7).
– Jeg synes det var mye gøyere enn vanlig, siden jeg så bilder av det som skjedde, forteller Mathea (8).
– Jeg fikk bilder i hodet også, sier Hannah Sophie (8).

Gutten med nistepakka
Forlagsredaktør i Verbum, Hans-Olav Mørk, er også i Vardåsen kirke denne dagen i forbindelse med markedsføringen av Tidslinjen. 
– Verbum forlag er til for å betjene menighetene i Norge, og vårt siktemål nummer én er å hjelpe folk til å bruke Bibelen. Vi har ofte opplevd at gode ideer kommer fra grasrota, for det er der man ser behovet, forteller Mørk.

Hans-Olav Mørk, forlagsredaktør i Verbum, viser siste del av Tidslinje-banneret, og Oscar Jansens illustrasjon av den nye himmel og den nye jord.

– Da Hilde Heitmann kom med Tidslinje-konseptet, så vi at vår rolle som forlag og hennes ønske om å bidra inn i kirkens trosopplæring, matchet veldig bra. Behovet for å se en sammenheng i bibelfortellingen er ganske enkelt og grunnleggende. 
– Jeg har ikke drømt om å bli en gründer, men min drøm er at de som møter Tidslinjen skal ønske å plassere seg inn i den store fortellingen, og se den som sin, sier Heitmann, som også er opptatt av å rose de andre som er med på prosjektet.
– Jeg hadde ideen, og er med på de fleste plan i prosjektet, men det er fordi jeg har fått med meg mange dyktige folk, at det har blitt så bra. Jeg er litt som gutten med nistepakka. Det har blitt min fortelling. Noe lite har blitt til noe stort, sier hun.