;

Aksjon i eget hjem

Foto: Shutterstock


Skrevet av Kristina Hvarnes Andersen

Mødre, bestemødre, tanter og faddere inviteres til stor bønneaksjon. Oppmøte er i egen stue. Matpakke kommer i posten.

– Jeg selv var så heldig at jeg hadde en bestemor og en tante som ba fast for meg da jeg vokste opp. Jeg tror at deres bønner har båret meg gjennom livet og gjør at jeg er der jeg er nå.

Det sier Randi Anita Helvig, leder for den tverrkirkelige bevegelsen Mødre I Bønn.

– Barn og unge som vokser opp i dag trenger enda mer forbønn, tenker jeg, for de møter på mange flere utfordringer enn det jeg gjorde. Jeg ønsker å rope ut til mødrene; be for barna deres! De trenger noen som er villige til å stå i bønn når de møter verden. Og hver mor trenger å være i Guds nærhet for å få styrke til å gjøre det som er mulig, og overlate det som er umulig til Gud, fortsetter Helvig.

Gratis «matpakke»

I Norge finnes det 140 Mødre I Bønn-grupper, men dette er en internasjonal bevegelse som består av mange tusen grupper på verdensbasis.

– Konseptet er veldig enkelt; mødre møtes ukentlig eller annen hver uke for å be en time for barna sine og skolene de går på, forklarer bønnelederen, som nå forbereder en bønne-aksjonsdag.

– Mange mødre i Norge har problemer med å sette av en stund til bønn. Vi mennesker er slik laget at vi ønsker ikke å gjøre ting som vi ikke ser en fordel med eller som vi ikke vet om det er verdt å sette av tid til. Vi ønsker med denne aksjonen å hjelpe mødrene til å velge den gode del, sier hun, og henviser da til bibelhistorien om søstrene Marta og Maria, der Jesus sier at Maria, som setter seg ved hans føtter for å høre på ham, har valgt den gode del. 

Randi Anita Helvig og de andre i lederteamet opplevde at Gud ledet dem til å i stedet for å arrangere en stor konferanse, heller hjelpe mødrene til å be hjemme hos seg selv.

– De som melder seg på får tilsendt en gratis «matpakke» som inneholder bibelvers og oppmuntringer, bønneark og inspirasjon til denne dagen.

Mødre, tanter, faddere, bestemødre og alle som har fått ett eller flere barn i sin omgangs-krets som de er villige til å gå i forbønn for inviteres til å delta.

– Hva vil dere be spesielt for denne dagen?

–Vi vil hjelpe mødrene til å be konkret for seg selv, barna sine og eventuelt ektefelle.Vi vil også at de skal be for skolen eller barnehagen der barna går.

Bønnesvar

– Hvilke forventninger har du til denne aksjonen?

– Min bønn for denne dagen er at hver enkelt som deltar skal få en opplevelse av å være ved Jesu føtter, velge den gode del og bli styrket og mer overgitt til å lytte til Jesus.  Jeg ber at deltakerne skal få oppleve det som står i Salmene 84,11: «Ja, én dag i dine forgårder er bedre enn tusen andre.»

Hun forteller også om konkrete bønnesvar de har fått i hennes bønnegruppe på Tau. En kveld ba de for sønnen hennes.

– Vi ba om at han neste dag skulle greie å si noe positivt til en gutt i klassen som han hadde et vanskelig forhold til. Neste morgen sa jeg til gutten min at vi hadde bedt for ham, at han skulle få styrke til å si noe positivt.

Sønnen svarte at det kunne hun bare glemme. Det kom ikke til å skje.

– Men da han kom hjem fra skolen var han så fornøyd og kunne fortelle at han hadde fått til å si noe positivt. Og han var veldig glad, for gutten hadde også blitt så glad.

– Hva betyr bønn for deg?

For meg betyr det å kunne henvende meg til Gud når som helst veldig mye. Det gir meg glede, trøst og oppmuntring i hverdagen. Men også stunder med anger og ransakelse i mitt hjerte. Det gir meg stunder der jeg øser mitt hjerte ut for Gud; stunder der jeg får legge fra meg ting som tynger og reise meg å kunne gå videre. Tar jeg meg tid til å lytte til Gud, har jeg også fått oppleve at jeg får tydelige rettledninger i vanskelige valg, i tanker eller gjennom hans ord. Jeg ser mer og mer at det lureste jeg kan gjøre er å henvende meg til han som min arbeidsgiver og sjelevenn, sier Helvig. 

FAKTA / MØDRE I BØNN

  • arbeider for å inspirere og støtte mødre som vil be for sine barn og skolene de går på. Visjonen er at alle skoler i Norge skal bli dekket av bønn.
  • har 140 bønnegrupper i Norge.
  • er en del av bønnenettverket til den tverrkirkelige bevegelsen Moms In Prayer international, som finnes i 140 land.
  • arrangerer bønneaksjonsdag 21. mars. Man kan også sette av en annen dato dersom det passer bedre.