;

Ikke skremt av motbakke

Noen nedadgående trender og dårlig økonomi tar ikke motet fra generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Tekst Martin Eikeland Foto Kristin W. Malmin

– Denne generalforsamlingen har gitt meg fornyet tro på det Normisjon driver med. Dette har vært et godt møtested for mennesker som vil misjon, sier Normisjons generalsekretær etter at generalforsamlingens valg og debatter er over.

Misjonen sentral

Hvordan vil du oppsummere generalforsamlingen?

– Tross de negative tallene, har vi opplevd stor misjonsglede og et tydelig ønske om å utvikle fellesskap. Forhandlingene har vært utfordrende, men samtidig konstruktive. De som er her er levende opptatt av å utvikle Normisjon videre.

Hva kjennetegner det som har skjedd på generalforsamlingen?

– Misjon har stått helt sentralt. Og da tenker jeg ikke bare på ytremisjon, men også på evangelieformidling her i landet. Misjon er én bevegelse, fra oss som tror til dem som ennå ikke har møtt Jesus, sier generalsekretæren som i ukene og månedene før generalforsamlingen måtte bruke mye av sin tid på økonomiske spørsmål. Årsregnskapet for 2017 viser et underskudd på 23 millioner kroner. I den siste treårsperioden har det samlede underskuddet vært på 50 millioner kroner for morselskapet, eller 100 millioner om vi tar med konsernregnskapet.

Må ha balanse

I forbindelse med forrige generalforsamling ble det stilt krav om at økonomien skulle være i balanse til denne generalforsamlingen. Hvordan er det å legge fram et så stort underskudd med et slikt bakteppe?

– Det ble ikke stilt noe krav, men det var et klart mål for oss å klare å få økonomien i balanse før generalforsamlingen i 2018, og det formidlet vi på forrige generalforsamling. Vi har jobbet hardt for å få det til. Blant annet foretok vi en kraftig nedbemanning på hovedkontoret. Vi har likevel ikke klart å nå det målet vi satte oss.

Hva må gjøres for å bringe økonomien i balanse?

– Først må vi bli ferdige med de økonomiske analysene. Det er kompliserte sammenhenger mellom inntekter og utgifter i Normisjon, så det er viktig at vi foretar en grundig analyse før vi velger tiltak. Vi prøvde å komme så langt som mulig med dette arbeidet før generalforsamlingen, men ble dessverre ikke helt ferdige. Først når vi er ferdige med analysene, kan vi avgjøre hva som må gjøres. Men det er helt klart at vi må kutte i kostnader både i Norge og internasjonalt.

Les hele hovedsaken om Normisjon i papirutgaven.