;

Savner mangfoldig musikk for barn

– Før var vi mange flere kristne artister som spilte inn musikk og solgte plater. Nå er det bare et fåtall igjen. Når det er få som lager musikk, får vi en mer ensretting av musikken og går glipp av et større mangfold, mener Barbro Sulebakk.

Tekst Kristin Winther Jørgensen  Illustrasjonsfoto: Oslo Soul Children


 – Det er ikke gratis å lage kristen musikk, påpeker musiker Barbro Sulebakk.

– Musikk er et eget språk, og barn og unge må få musikk som de forstår og kan relatere til. Mye av musikken som lages i dag er ikke velegnet til barn og unge, med banneord og det jeg vil kalle dårlig og heller «tynt» innhold. Som kristne må vi sørge for at barna får ny, kristen musikk de kan bli glad i og forstå. Vi må pakke inn det kristne budskapet i rett innpakning, sier Barbro Sulebakk.

Siden 2003 har hun sunget og spilt med familien sin, Team Sulebakk. Mange plater har det blitt, utallige konserter og ikke minst mange musikalske møter med unge mennesker.

– Vi lagrer og tar med oss musikken vi hører som barn. Det vi lærer som små, blir vår egen «musikalske nistepakke» som vi tar med oss gjennom livet. Selv mennesker med demens kan synge gamle sanger de lærte da de var mye yngre, forteller Sulebakk.

Derfor mener hun det er uendelig viktig at barna får sanger de kan få med seg i sin «niste».

Mye av musikken som lages i dag er ikke velegnet for barn og unge.

Barbro Sulebakk


Ikke gratis
– Vi har aldri gitt ut kristen musikk for å tjene penger. Alle inntekter fra CD-salg har gått til å lage nye CDer. Å lage en kristen plate koster akkurat like mye som å lage en hvilken som helst annen plate. Det er nemlig ikke gratis å lage kristen musikk. Når vi ikke lenger tjener på CD-salg, hva gjør vi da, undrer Sulebakk.

Les mer i Agenda 3:16s papirutgave.