;

Trakk seg etter 175 dager som biskop

Ivar Braut fikk en rekordkort bispekarriere. Store synsproblemer førte til at han trakk seg etter bare 175 dager. 

Tekst Martin Eikeland  Foto Morten Wanvik

– I de månedene jeg var biskop, kjente jeg på det store arbeidspresset det er i denne stillingen. For meg stod valget mellom å trekke meg fra stillingen eller bli husket som han som alle husker som «den svaksynte biskopen». Jeg valgte å trekke meg, sier Ivar Braut i portrettintervjuet i Agenda 3:16.

Spiss hornhinne

Synsproblemene for Ivar Braut begynte for mer enn 30 år siden. Han har en sykdom som kalles for «spiss hornhinne» – på fagspråket keratokonus. Da fikk han transplantert inn ny hornhinne og levde greit med synet.

Men etter at han ble biskop i Stavanger fikk han igjen større problemer med synet. Under bispemøtet på Gardermoen 11. og 12. september var det ene øyet hans så preget at de andre biskopene kom med en diakonal oppfordring om å forlate møtet. En uke senere lå han på operasjonsbordet, der han fikk transplantert inn en ny hornhinne. Men etter operasjonen fikk han store problemer med dette øyet. Det endte med at han måtte fjerne hele øyet. Han er også svaksynt på det gjenværende øyet. Legene har bedt ham ta vare på det synet han fortsatt har.

Brobyggeren

Når Ivar Braut trer ut av bispekollegiet, mister kirken en teologisk brobygger. Selv om han står på kirkens tradisjonelle syn i homofilisaken, mener han også at et trofast samliv mellom likekjønnede er forenelig med et kristent liv.

– Jeg tenker at dette samlivet ikke er å forstå som et ekteskap. Ekteskapet er etter skapelsens orden for én mann og én kvinne. Men de to trofaste av samme kjønn bør få annerkjennelse for det etisk verdifulle valget de har tatt, sier Ivar Braut, som mener at det er avgjørende viktig at kirken fastholder ordninger for to syn på denne saken i kirken.

I portrettintervjuet i nummer 9/2018 snakker Ivar Braut blant annet om sin bakgrunn fra Skolelaget, om hans store lidenskap for maratonløping og om hva som er viktig for kirken framover.