;

IKEA, here we come

Da ESAF-direktøren Ajithsen gikk rundt og kikket i IKEA-hyllene på Slependen i 2010 fikk han ideen til prosjektet som nå vil gi arbeid til 1000 personer i den indiske byen Dumka.

Snart fylles hyller på IKEA av tepper og matter laget av arbeidere i santalprovinsen i India. Avtalen med den svenske møbelgiganten betyr mye for Normisjons samarbeidspartner ESAF.

Tekst og foto Martin Eikeland

For oss er dette en viktig avtale. Nå kan vi tilby arbeid til svært mange i Dumka og landsbyene omkring, sier Ajithsen, som er assisterende direktør i ESAF – Evangelical Social Action Forum. Allerede i begynnelsen av oktober kommer den første prøveproduksjonen i IKEA-varehuset i Qatar. Snart kommer de også til vare-husene i Europa, deriblant Norge.

Fikk ideen under IKEA-besøk

I 2010 var Ajithsen på besøk hos Normisjon i Oslo. Han fikk blant annet tid til å besøke IKEA-varehuset på Slependen i Asker. Mens han gikk og kikket i hyllene, begynte han å se mulighetene for å selge varer fra India til Ikea.

– ESAF er en organisasjon med mange virkegrener. En av disse er knyttet til produksjon av håndverk. Mens jeg gikk rundt på IKEA-butikken så jeg muligheter for oss, forteller Ajithsen, som også benyttet anledningen til et IKEA-besøk mens han besøkte Norge i høst. Som en guttunge i en godteributikk vandret han mellom reolene. Han var ikke ute etter å kjøpe, men derimot å se etter produktmuligheter for ESAF-fabrikkene.

Om kort tid vil santalproduserte matter bli å få kjøpt i IKEA-varehuset på Slependen og andre steder i Europa.

Åtte år

Veien fra det første varehusbesøket og til en avtale med IKEA har vært lang. Men da Ajithsen ble klar over at IKEA inviterte mulige samarbeidspartnere i India til møte, bestemte han seg for å stille opp. Resultatet ble ny avtale om møte, deretter besøk og etter hvert arbeid med kontrakt.

– Det tok halvannet år fra vi hadde det første møtet med IKEA og til vi skrev under kontrakt. I løpet av denne tiden presenterte vi hva vi kan tilby, vi tilpasset oss til IKEAs ønsker og vi ble enige om de økonomiske betingelsene, sier Ajithsen.

Steinknusere

Et av de områdene som ESAF har engasjert seg i, er å bedre levevilkårene for steinknuserne i området. De som jobber med å knuse stein utsettes for store helseskader. Betalingen til disse steinarbeiderne har ofte vært så lav at det ligner på slavebetingelser. Arbeidet for å etablere en «IKEA-fabrikk» er en del av det arbeidet som blir gjort for å hjelpe folk ut av steinknuserarbeidet. 

– Er det disse «slavearbeiderlønningene» som gjør at dere kan levere varer til en pris IKEA er villig til å betale?

– Nei, nei, nei. Vi hjelper folk ut av slike forhold. Det er nettopp for å bekjempe slavelønn og helseskadelige arbeidsforhold at vi nå etablerer en fabrikk som skal levere varer til IKEA, sier Ajithsen, som forteller at IKEA stiller strenge krav til arbeidsforholdene på fabrikker som skal levere varer til dem. For at IKEA i det hele tatt skal være interessert i å inngå en forretningsavtale, må produsentene dokumentere at de betaler tarifflønn, at de helsemessige forholdene ved fabrikken er tilfredsstillende, at arbeiderne er med i en pensjonsordning, og at utslippene fra produksjonen ikke skader miljøet.

– Alt dette er krav også vi i ESAF ønsker å drive etter. Vi gjennomfører selv kontroll som sikrer god kvalitet på arbeidsplassen. Nå får vi i tillegg hjelp av folk fra IKEA-konsernet som kommer for å kontrollere at arbeidsforholdene er gode.

Fabrikkarbeiderne som skal produsere varer for IKEA vil få en månedslønn på i overkant av 700 kroner. Dette er minstelønn i India.

– Det høres kanskje ikke ut som mye penger for dere i Norge, men i India er det en brukbar lønn. Det er veldig mye mer enn arbeiderne ville fått betalt ved annet arbeid, sier han.

1000 arbeidere

I den kontrakten som IKEA har inngått med ESAF, ligger det produksjon av så mange matter at det er nødvendig å ansette 1000 arbeidere i den nye fabrikken. Inntil pengesterke investorer kommer inn i prosjektet og kan være med på å finansiere en ny fabrikk, har ESAF fått leie et fabrikklokale av de lokale myndighetene.

– Men den avtalen vi har inngått, åpner for større leveranser til IKEA. Hvis alt går etter planen, vil vi i løpet av en treårsperiode kunne ansette mange flere, sier Ajithsen.

En av ringvirkningene er at bøndene får betalt for vannhyasintene. Dette er en viltvoksende plante som trives i ferskvann. For at vannet ikke skal bli helt tilgrodd, må vannhyasintene fjernes med noen års mellomrom. I stedet for at dette «ugresset» blir kastet, kan det nå leveres til «IKEA-fabrikken». Her får bøndene betaling for dette.

Normisjon og Digni

ESAF har i mange år samarbeidet med Normisjon. En del av finansieringen kommer fra gaver som blir gitt gjennom Kompis, givertjenesten som ungdomsorganisasjonen Acta står bak. Digni, som forvalter bistandspenger til utviklingsprosjektet drevet av norsk misjon, er også en viktig samarbeidspartner for ESAF. Under besøket i Norge hadde Ajithsen møter med alle disse.

– Grunnen til at jeg er i Norge nå, er at jeg hadde et møte på IKEAs hovedkontor i Sverige. Når jeg først er i denne delen av verden, er det naturlig å besøke mine venner i Norge også, sier Ajithsen.

Under besøket i IKEA-varehuset i Asker lette direktør Ajithsen etter nye muligheter for fabrikken i Dumka.

Etisk IKEA-standard

IKEA er en storkunde for møbel- og interiørprodusenter over hele verden. IKEA-butikkene skal hele tiden ha et godt vareutvalg til konkurransedyktige priser. 

– Rundt om i verden har vi omkring 1000 leverandører som vi kjøper varer fra, sier Jan Anders Lennartsson, som er bærekraftsjef i IKEA Norge. Han forteller at IKEA-konsernet årlig omsetter for nesten 300 milliarder kroner på verdensbasis.

– Hvilke krav stiller dere til leverandører dere gjør avtale med?

– Vi har et sett med krav – retningslinjer for hvordan man oppfører seg. Dette er etiske retningslinjer for leverandører. Disse retningslinjene omfatter IKEAs minstekrav til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold, inkludert barnearbeid.

– Hvor lenge har dere stilt slike krav?

– Våre etiske retningslinjer kom i år 2000. Siden den gang har de selvsagt blitt opp-datert flere ganger. 

– Hvorfor kom dere med disse kravene?

– På 1990-tallet ble det avdekket at det forekom barnearbeid hos noen av våre
teppeleverandører. Det var en vekkerklokke for oss. Vi besluttet derfor at vi skulle gjøre alt vi kunne for å forhindre barnearbeid i vår produksjon. Dette var starten på denne «oppførselskoden». Det er viktig å nevne at det ikke kun handler om krav. Det er like viktig at vi sammen med leverandørene hele tiden arbeider for å sikre at våre retningslinjene etterleves. Vi har også kontrollører som kommer på besøk, enten uanmeldt eller varslet på forhånd, sier bærekraftsjef Jan Anders Lennartsson i IKEA. 

ESAF

  • ESAF (Evangelical Social Action Forum) er en kristen bistandsorganisasjon i India. Den ble etablert i 1992. Organisasjonen driver et bredt spekter av hjelpeprosjekter rettet mot Indias fattigste, blant annet en mikrofinansbank.
  • ESAF har 3000 frivillige medarbeidere.
  • Normisjon er en av de internasjonale samarbeidspartnerne til ESAF.