;

Nr 9-2018

Nr 9 – 2018

Hvilken plass har mennesker med utviklingshemning i kirken? Får de rom til å utøve sin tro? Det ser vi nærmere på i hovedsaken. Vi har portrett med avtroppende biskop i Stavanger, Ivar Braut, som må avslutte etter kort tid som biskop på grunn av dårlig syn.

På livspulssidene kan du lese om hva naturen betyr for oss. Visste du at vi trenger naturen for å være friske – og at den reduserer stress og depresjon?

I et intervju med Kjetil Vold fra Karmøy kan du lese historien om da han hoppet ut fra en lift og overlevde et fall på 15 meter. I en artikkel fra India får du et møte med santalkvinnen Ivy som er professor i New Delhi. 

Og mye mer …

God lesning!