Takk gjør oss gladere

Vitenskapelige studier viser at takknemlighet gjør oss gladere, hevder Rupert Sheldrake, som har skrevet bok om den positive effekten av åndelig praksis.

Tekst Per Arne Gjerdi

Vitenskapelige studier viser at folk blir gladere av å praktisere takknemlighet, hevder Sheldrake. Studier av meditasjon og bønn viser det samme; man sover bedre, og er gladere og mindre deprimert hvis man mediterer eller ber. 

Rupert Sheldrake.

– Et hovedpoeng er at det som kommer først er erfaring, sier Sheldrake.

– Jeg mener det er feil når både ateister og kristne har fremstilt religion som om det først og fremst handler om å skrive under på en liste med trosforestillinger. Det handler om erfaringer, og en av disse er tillit til at ting vil gå bra i fremtiden. Den sanne betydningen av tro (faith) handler om denne tilliten, ikke om intellektuell tilslutning til en bestemt tro som for folk flest er ubegripelig, mener Sheldrake. Han snakker ikke om dette bare som forsker:

– Jeg var tidligere ateist, men går nå regelmessig i kirken. De fleste kirkegjengere jeg kjenner, går ikke dit først og fremst fordi de har studert den kristne trosbekjennelse i detalj. Nei, de fleste går i kirken fordi de liker sangen og fellesskapet. De ber og føler at Gud hjelper dem i deres liv. 

Gud og naturen

– Din beskrivelse av tro som tillit har også en sterk tilknytning til takknemlighet?

– Absolutt. Takknemlighet handler om å erkjenne at det vi har er gitt oss, inkludert våre egne liv. Vi skapte ikke oss selv. Vi skapte verken universet eller slektskjeden av mennesker og skapninger som ledet fram til oss. Vi skaper heller ikke vår egen mat, selv om vi kan dyrke den i hagen. Alt er der – jorda, sollyset, frøene og mangfoldet av vekster – og kommer til oss som gave. Vi er del av en strøm, sier Sheldrake. 

Hvilken rolle spiller så Gud i forskerens tanker om takknemlighet?

– Når det gjelder takknemlighet, kan du gå så langt du vil, sier Sheldrake.

(Utdrag av artikkelen)

Les hele saken i papirutgaven!
Bestill abonnement her