;

2/2019

Hovedsaken i dette nummeret handler om Bob Dylan – som inspirerte med sine sanger og ga stemme til en hel ungdomsgenerasjon på 60- og 70-tallet. Så gikk han hen og ble kristen, til sjokk og skuffelse for mange. 40 år etter plateutgivelsen Slow Train Comingser vi på hvordan Bibelen har fulgt Dylan gjennom hele karrieren. 

Mange av de eldste i landet vårt savner trosfellesskap. Vi har vært på Lyngdal bo- og servicesenter for å møte eldre som snakker om tro, og vi har intervjuet en professor som mener at ansatte på norske sykehjem er for redde for å snakke om tro med beboerne.

I portrettet får du møte Paul Erik Wirgenes, som ble generalsekretær i Bibelselskapet i desember.

Vår familieterapeut i Relasjonelt-spalten gir råd rundt temaet å være utro.

Påskenummeret byr også blant annet på intervju med Karen Ekern i Mali, som gjerne sykler mil etter mil i det Vestafrikanske landet.