;

Bygger nytt og moderne i tre

Daglig leder Geir Fossnes og rektor Kristin Sanna Kihle snakker engasjert om Gjennestads miljøprofil og det nye signalbygget. Foto: Per Arne Gjerdi

Et helt spesielt hus er i ferd med å se dagens lys på Gjennestad videregående skole i Vestfold. Signalbygget i massivtre inngår i skolens bevisste miljøprofil, og elevene er selv med og bygger.

Tekst og foto Per Arne Gjerdi

– Vi er opptatt av klima og miljø, og har en bevisst profil på det hele tiden, sier Kristin Sanna Kihle, rektor på Gjennestad videregående skole.

Agenda 3:16 møter henne på skolen i Stokke i Vestfold, sammen med Geir Fossnes, daglig leder for Gjennestad Drift. Det er han, som i tett samarbeid med rektor, leder arbeidet med nybygget. Det er plassert tett på skolens tradisjonsrike park, og nær hagesenteret som daglig tiltrekker masse kunder og kafégjester. 

Fossnes forteller at en viktig grunn til at Gjennestad har økt miljøbevisstheten det siste tiåret, er det høye energiforbruket.

– Vi har stor bygningsmasse, 30 000 kvm som skal varmes opp. Forbruket har ligget på ti millioner kilowattimer i året, men er de siste årene blitt redusert til ni, sier han.

– Da vi i 2008 begynte å tenke mer på klima, begynte vi først med solfangere. Det er vann som går i rør på taket, der det blir varmet opp av sola, før det slippes ned i kjelleren i et basseng, og blir brukt for eksempel til dusjvann. Det neste vi for alvor gikk i gang med, var flisfyrings-anlegget. Så i dag varmer vi opp hele Gjennestad med kortreist skogsflis.

Ivar Grødem, Henrik H Børresen og Sander Aas er tre av Gjennestad-elevene som er med og bygger skolens nye massivtrehus. Foto: Per Arne Gjerdi

Signalbygg

– Hva var bakgrunnen for dette nye og helt spesielle huset?

– Det begynte med at en av våre leietakere hadde for lite plass, forteller Fossnes.

Gjennestad leier ut lokaler til flere organisasjoner og firmaer.

– Da vi så bestemte oss for å utvide, ønsket vi å lage et signalbygg, og valgte den beste tomta vi har her. Dessuten kom klima- og miljøprofilen vår inn med en gang. Vi fant ut at det skulle etableres en norsk fabrikk som produserer massivtre, og tenkte vi kanskje kunne komme inn når de skulle ha sin første leveranse. Og slik ble det.

Fabrikken Splitkon i Åmot produserer massivtre med norsk trevirke fra Numedal.

– Bygget, som er tegnet av Vårdal Arkitekter, har allerede fått stor oppmerksomhet. Mange kommer og vil se det, sier Fossnes.

Fordeler med massivtre

Fossnes tar oss med på en tur rundt i det uferdige huset som allerede ruver i landskapet. Det er april og bygget vil fortsatt lenge være omgitt av stillaser, maskiner, verktøy og materialer. I andre etasje skuer vi ned i den foreløpig åpne heissjakten. Fossnes forteller at den også er laget av tre.

– Massivtre har en del spesielle egenskaper, forklarer han.

– Når du erstatter stål og betong med massivtre, sparer du naturen for en mengde CO2-utslipp.

Tre er i praksis det eneste fornybare bygnings­materiale vi har.

I tillegg kommer masse andre fordeler, hevder han:

– De som jobber på bygget, går ikke med hørselvern. Det er også minimalt med støv. Tre er lett å montere i. I stedet for å bore i betong, er det bare å skru direkte i veggen. Det blir ikke noe restavfall. Alt som blir til overs kan brennes, brukes om igjen, eller gå tilbake til naturen.

Når det gjelder holdbarhet, sammenlikner han materialet med gamle, norske tømmer­hytter.

 – Massivtre puster, og den trebaserte isolasjonen, som likner ull, har evnen til å ta opp og balansere fuktighet.

Holdninger og verdier

For et par år siden installerte Gjennestad et solcelleanlegg, som da var det største i Vestfold.  Det leverer cirka 60 000 kilowattimer i året.

– Der er vi forbikjørt nå. Noen andre er nå større enn oss i Vestfold, heldigvis, smiler driftslederen. Han nevner også at skolen så langt har utstyrt seg med fire el-biler og fire el-mopeder.

– Det er en dobbel effekt her, legger Kihle til.

– Det ene er miljøbevisstheten. Det andre er at vi hvert år har cirka 200 elever her, som ser hva vi er opptatt av og tar med seg holdninger og verdier ut i arbeidslivet. Jeg tenker at det også er en viktig effekt. Det viser at dette går det an å være bevisst og satse på, sier Kihle. 

Positiv markedseffekt

– Gjennestad er miljøfyrtårn. Det forteller vi elevene første skoledag, og hva det betyr med tanke på søppel og kildesortering. Jeg opplever at elevene er stolte av det, sier hun.

– Det høye energiforbruket tilsa at vi måtte gjøre noe, fortsetter Fossnes.

– Det har med klima og miljø å gjøre, men også økonomien er vesentlig i dette. Hvis ikke vi kan drive prosjekter som lønner seg, må vi tenke to ganger. Nå er ikke solceller og sol­fangere direkte god butikk for oss, og når det gjelder massivtrehuset er vi villig til å betale noe mer for å bygge i tre. Men det vi ikke var klar over da vi satset på solceller og flisfyring, var at det hadde en positiv effekt på markedet, som vil ha miljøvennlige produkter. Vi har vunnet flere kontrakter på grunn av dette.

Bygger for framtida

– Vi har «Grønt og globalt» som et samlende tema, som skal gjennomsyre undervisningen og fagene våre. I kristendomsundervisningen innebærer det at vi skal ta vare på skaperverket. Når vi nå bygger dette massivtrehuset, får elevene være med å bygge det vi tror er framtida. De ser at dette er den veien det går, og de erfarer at Gjennestad er i forkant, sier Kihle.

Etter at fundamentet var støpt i betong, ble store elementer på opptil 16 x 3,60 m heist på plass med kran. På grunn av sikkerhetshensyn har ikke Gjennestad-elevene vært med på akkurat denne monteringen.

– Men de skal være mye med framover, sier rektor.

– Elevene har to praksisdager i uka, der de er med på prosjekter, blant annet dette. Det tar lenger tid når elevene skal være med, med det er en kjempefin erfaring for dem å bygge ordentlige hus som noen skal bo eller arbeide i, understreker hun.

Slik så det nye Gjennestad-bygget ut utvendig i april i år. Foto: Per Arne Gjerdi

Huset ferdig i år

Massivtrehuset skal i første etasje inneholde tre store klasserom, en foajé og noen mindre rom, og så blir det kontorer i andre etasje. Klasse­rommene ligger på bakkenivå, slik at du kan gå rett ut i den fine parken vår, forklarer Kihle.

– Når skal det stå ferdig?

– Jeg håper det står ferdig til jul, svarer hun.

– Og jeg håper på nyttår, smiler Fossnes.

Animert tegning av det nye massivtrehuset som skal stå ferdig ved utgangen av året.

Fakta

Gjennestad ligger i Stokke i Vestfold, og består av to store virksomheter: 1: Gjennestad videregående skole, som er en kristen internatskole eid av Normisjon, med cirka 200 elever og 40 ansatte. Studietilbud innen Bygg- og anleggsteknikk, Naturbruk og anleggsgartnerfag, Design og håndverk, Helse- og oppvekstfag, samt studiespesialisering i Grønn teknologi og Globalt samfunn. 2: Gjennestad Drift, som med blant annet veksthus, anleggsgartner, park og hagesenter gir elevene ved Gjennestad vgs relevant praksis. Gjennestad Drift er en frittstående forening med egne vedtekter, eid av Normisjon, og med cirka 60 ansatte.