;

8/2019

Årets julenummer byr på portrettintervju med Silje Sirnes Winge, programlederen som blant annet har vært redaktør for Normisjons ungdomsblad Tendens.

Hovedsaken har fått tittelen «Mellom Beatles og bedehus» og gir et skikkelig dypdykk i kristen populærmusikk.

I Livspuls-temaet spør vi hvordan det står til med mannsrollen i dag?

Av flere andre artikler har vi blant annet intervju med avtroppende internasjonal leder i Normisjon, Dag-Håkon Eriksen, samt Kristin og Erik Bøhler som har arbeidet ved Okhaldhunga sykehus i Nepal i en årrekke.