;

Ordforklaringer og begreper rundt «aktiv dødshjelp»


Aktiv dødshjelp er både eutanasi og legeassistert selvmord.

  • Eutanasi:
  • En leges  intenderte (tilsiktede) drap på en pasient ved å injisere medikamenter, på personens frivillige og kompetente forespørsel.
  • Legeassistert selvmord:  
  • En leges intenderte hjelp til en person i dennes selvmord, ved å skaffe til veie medikamenter som vedkommende kan innta selv, på personens frivillige og kompetente forespørsel. 
  • Eutanasi og legeassistert selvmord er tillatt i Belgia, Nederland og Luxemburg, samt i Quebec i Canada. Følgende stater i USA  tillater legeassistert  selvmord: Oregon, Washington, Montana, Vermont og California.
  • Assistert selvmord:
  • En form for aktiv dødshjelp som praktiseres i Sveits. Legen undersøker pasienten og skriver ut medikamentene, men er ikke til stede under selve selvmordet. I stedet er det frivillige fra «retten til død»-organisasjoner som hjelper pasienten med å ta sitt eget liv.
  • Behandlingsbegrensning/passiv dødshjelp:
  • Behandlingsbegrensning er å avslutte eller unnlate å  starte opp nytteløs behandling. Intensjonen er aldri å ta et liv. I motsetning til aktiv dødshjelp, er behandlingsbegrensning lovlig i Norge.

Kilde: Menneskeverd www.menneskeverd.no


Tilbake til artikkelen «Hjelp til å dø – eller hjelp til å leve?»