;

Jesus som lyttende forbilde

Bente Lundbak Pihl er daglig leder i Den lyttende kirke i København.
Foto: Per Arne Gjerdi

Jesus lyttet til menneskene rundt seg og fikk medfølelse med dem. Det står flere steder i evangeliene. 

Han hjalp dem, helbredet dem og drev ut onde ånder. Han lyttet til Marta og Maria og historien viser at han hører deres forskjellighet og gir dem ulik respons, sier Bente Lundbak Pihl. 

– En bibeltekst jeg er veldig glad i, er den om vandringen til Emmaus i Lukas 24, der Jesus i vers 17 stiller et åpent spørsmål:

«Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanser og ser bedrøvet opp. Så forteller de, og Jesus lytter. Først etter en stund, når de har fortalt det de vil si, begynner Jesus å si noe til dem.

Dro til et øde sted

– Jesus lytter til menneskene rundt seg, men også til sin far, og til seg selv, sier Bente, og trekker fram fortellingen i Mark 1,35-39:

«Tidlig neste morgen, mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba der. Men Simon og de andre skyndte seg etter ham, 37 og da de fant ham, sa de: «Alle leter etter deg!» Men han sa til dem: «La oss gå videre til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne der også. Det er derfor jeg er kommet.»Så dro han gjennom hele Galilea, forkynte i synagogene deres og drev ut de onde åndene.» 


En god balanse

– Jesus går et annet sted, for seg selv. Til tross for alle de som vil at han skal bli. Han lytter til seg selv, og til sin far. Han vet at det er det han skal, selv om alle leter etter ham og vil at han skal komme tilbake og fortsette, sier Bente Lundbak Pihl, og legger til:

– Det vil jeg også bli bedre til: Å ha en god balanse mellom å lytte til andre, lytte til seg selv og lytte til Gud.

TILBAKE TIL ARTIKKELEN: Hvordan lytter vi til hverandre?