;

3/2020

Dette nummeret ble laget fra hver våre hjemmekontor – helt uten at vi møtte hverandre fysisk på kontoret i Oslo. Tema er preget av nettopp koronatid: Livet på vent. Vi har intervjuet Gerd Eli og Hallgeir Haaland som helst ville vært i Bangladesh, men som måtte dra til Norge – vi har snakket med folkehøyskoleelever som måtte avslutte annerledesåret tidligere, og vi har intervjuet en prest som forteller om tomme kirker og begravelser.

Du kan også lese intervju med Rassmus Wistedt som ble en kristen etter å ha levd både som hjemløs og fattig. Nå er livet totalt forandret. 

I portrettet får du møte Michael Perreau, som er leder for United Bible Societies.