;

4/2020

Agenda 3:16 sommernummer på hele 68 sider byr på portrett med utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

Hovedsaken handler om Alpha-kurs, som er en måte å arrangere samtaler om den kristne tro på. I år markeres 25 år med Alpha i Norge. Tusenvis av mennesker har fått livet forvandlet etter at disse kursene har blitt spredt til flere land.

Livspuls-temaet handler om det å formidle tro til barn, og vi spør også barna selv om hva de mener!

En sterk sak fra India forteller om et land i krise under korona-pandemien.