;

Gå glipp av med glede

Av Erik Andreassen, pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem Foto: AdobeStock

Jeg øver meg på å gå glipp av om dagen. Spørsmålet er av hva.
«Se nå, pappa» sier ungen min og gjør et av sine tusen hverdagstriks. Men jeg ser ikke. Jeg går glipp av det. Er opptatt med noe annet. «Se nå, mamma» sier ungen og søker kontakt. Men mamma går glipp av det fordi også noen andre har sagt «se nå» på mobilen hennes. Hun går glipp av det som skjer i umiddelbar nærhet, fordi noen andre har fortalt om noe som har skjedd et annet sted.

Det er ingen grenser for alt vi kan få med oss om dagen. Uendelige mengder underholdning og informasjon finnes tilgjengelig på alle mulige skjermer. Alle verdens bøker kan man få tak i med noen tastetrykk, og som Forkynneren sier; «det er ingen ende på de bøker som skrives» (Fork 12,12). Og mye er skrevet siden da, og mye av det er bra og viktig også. Nå ville kanskje Forkynneren skrevet: «det er ingen ende på alle de podcaster som produseres. » «Det er ingen ende på alle TV-serier som lages.»

Og lite er så irriterende, men samtidig så attraktivt, som folk som ikke er oppdatert. Slike som ikke følger med.

«Har du sett siste sesong av …» spør jeg. «Nei», svarer de.
«Har du lest den siste boka til …» prøver jeg meg. «Nei», svarer de.
«Har du hørt den siste podcasten …»
«Har du fulgt med på …»
«Har du lest den nye forsknings …»
«Har du fått med deg siste nytt om …»
«Nei», svarer de. «Nei, nei, nei», svarer de. De har gått glipp av alt sammen. Og viser vei til et bedre liv?

Jeg øver meg på å gå glipp av om dagen. Å gå glipp av med glede. Bekjempe det som på engelsk blir kalt «FOMO» – fear of missing out. Frykten for å gå glipp av. Det er en stund siden det gikk opp for meg at det er mye jeg kommer til å gå glipp av her i livet. Spørsmålet er bare hva? Hva vil jeg gå glipp av?

I Lukas kapittel 14 står teksten om det store gjestebudet, en historie om Guds rike. Der forteller Jesus om en mann som inviterer til fest. Han vil ha fullt hus og sender tjeneren sin av sted. «Kom, for nå er alt ferdig!» er beskjeden han sendes av gårde med. Nå. Det skjer nå. Ordet «nå» handler om den tiden som ikke bare går og går, men den tiden som skjer. Den som er nå og som du ikke får igjen. Det er mulig å gå glipp av det som skjer nå, fordi nå er fylt med noe annet. Guds rike er nå, sier Jesus. Og i historien hans er det flere som går glipp av det, av alle mulige slags gode grunner. Det er ekteskap, arbeid og forvaltning.

Vi har alle fått like mye tid utdelt. Rik og fattig har alle 24 timer i døgnet. 1140 minutter. Også tid er vi satt til å forvalte. Men det handler ikke bare om effektiv kalenderplanlegging, som var så populært en periode. Det handler vel så mye om det umiddelbare og nære; tilstedeværelse i øyeblikket. Og det langsiktige og langsomme; livsstilsvalgene. Hvor mye, hvor stort, hvor mange, hvor lenge.

Du kommer til å gå glipp av noe. Hva vil du gå glipp av?