;

– Det handler om kristen nestekjærlighet

– For noen er det svært krevende å ha konvertert til kristen tro. Å følge dem opp, har med kristen nestekjærlighet å gjøre, sier forsamlingsleder Ole Kristian Sameien på Hamar, som svarer på spørsmål fra Agenda 3:16:

– Hvorfor har dere engasjert dere i oppfølging av konvertitter?

– Det har med kristen nestekjærlighet å gjøre. For noen er det svært krevende å ha konvertert til kristen tro. Vi har noen iblant oss som ikke har fått asyl i Norge, på tross av at de både er kristne og aktive i menigheten. Når de fortsatt risikerer å bli returnert til regimer som forfølger kristne og de kjenner på frykten for dette, må vi ta dem på alvor. Jeg har vært tydelig på at vi også skal se på våre medlemmer som fortsatt er asylsøkere som likeverdige med andre i fellesskapet. Det betyr at vi stiller opp for dem slik vi ville ha gjort det for andre som trenger hjelp og omsorg. Jesus sier tydelig at det vi gjør eller ikke gjør for disse, det gjør vi eller lar vi være å gjøre for Jesus. Det er for meg et alvorlig bakteppe for hvordan vi behandler folk i våre menigheter. 

– Hvordan møter dere som menighet mennesker med en annen trosbakgrunn som dere etter hvert ser er nysgjerrige på Jesus og kristen tro? 

– Vi er opptatt av at alle skal føle seg velkomne i fellesskapet vårt, uansett hvilken trosbakgrunn de har. Er det folk som vil vite mer om den kristne tro, ønsker vi at de skal få tid og rom til å være søkende, samtidig som det kan bygges gode relasjoner der tro og tvil blir en naturlig del av samtalene. Forkynnelsen er en sentral del av trosformidlingen som skjer hos oss. Derfor er det viktig også å invitere folk til gudstjenestene våre, der det også er oversettelse til engelsk for de som ikke forstår norsk. 

– Hvilke utfordringer har dere møtt på i oppfølging av søkende fra andre religioner?

– Språk er alltid en utfordring i kommunikasjon. Men der det er vennskap i bunn, er det også tålmodighet til å være i prosessene selv om det tar tid. Vennskap forutsetter også gjestfrihet, at folk blir inkludert inn i vennefellesskapene. Det er ikke alltid lett for oss nordmenn å slippe folk tilstrekkelig inn på livet. 

– Hva er viktig å tenke på i oppfølgingen av nye troende fra en annen tro som for eksempel islam? Hva krever det av dere som menighet?

– For folk med muslimsk bakgrunn er det å etablere en god vennskapsrelasjon avgjørende fordi en konvertering ofte innebærer avvisning fra egen familie og behov for en ny. Her har vi fortsatt en lang vei å gå. Vi ser noen er flinke til det å invitere folk hjem, mens andre synes det er utfordrende. Som menighet handler det om bevisstgjøring og det å ta små steg for å legge til rette for gode møtepunkt. Vi har blant annet en ukentlig språk-kafé som er et tilbud til folk som trenger å øve seg på å snakke norsk. Men ut fra denne tjenesten kan det oppstå gode vennskap som igjen kan lede inn i det kristne fellesskapet. 

– Hva tenker du er den største utfordringen norske menigheter og forsamlinger og norske kristne har i møte med nye troende fra andre religioner?

– Fremmedfrykt tror jeg fortsatt er en stor utfordring for mange kristne i Norge. Når Paulus formaner kristne til å legge vinn på gjestfrihet, sier han egentlig at vi skal elske den fremmede. Her tror jeg det trengs en bevisstgjøring som fører til at vi blir flinkere til å møte og inkludere de som kommer til oss. Så er det også viktig at vi greier å kommunisere evangeliet, det som til syvende og sist kan skape tro i oss mennesker, sier Ole Kristian Sameien. 

Tekst: Kristin W. Malmin

Denne artikkelen er en del av en temasak om konvertitter, som stod på trykk i Agenda 3:16 nr 2/2020. Publisert på nett 26. april 2021

Les også: Fra muslimsk tro til Jesustro

Relatert artikkel: Kulturelt krevende å konvertere