;

Er engler virkelige?

Vi pynter med engler og synger om englene som kom julenatt – men tenker vi over at engler kan være virkelige også i dag? – I redsel for å ta fokus bort fra Jesus, har kristne glemt englene og puttet dem vekk, mener musiker Magnhild Mo.

Tekst Kristin Wennemo Malmin Publisert i Agenda 3:16 nr 12/2017

Det skjedde for en del år siden: Magnhild Mo og en venn deltok som musikere på en Håpskveld i en kirke. Magnhild spilte cello, vennen piano. 

– Mens vi satt der og spilte, fornemmet jeg et sterkt lys på min venstre side, noen meter fra meg. Der sto det en lysende skikkelse som var mye høyere enn et menneske. Jeg så ikke ansiktet, men et sterkt, varmt lys. En overveldende opplevelse. Jeg fikk en ufattelig fred, en oppmuntring, velsignelse og bekreftelse som var helt spesiell, forteller Magnhild.

Hun er ikke i tvil om at det var en engel hun møtte den kvelden. 

– Det var fantastisk da det skjedde, det var noe jeg trengte der og da. Samtidig har jeg båret med meg denne hendelsen videre i livet. 

En kveld Magnhild Mo spilte cello i en kirke, fornemmet hun et sterkt lys på sin venstre side. (Bildet er ikke fra denne kvelden). Foto: Helge Brunstad

Når Magnhild snakker med andre mennesker som forteller om møter med engler, synes de ofte det er vanskelig å finne ord, fordi opplevelsen kan være så overveldende. 

– Det kan lett bli platt når en forteller om slike hendelser, men det er et fantastisk håndtrykk fra Vår Herre. Det opplevde jeg selv den gangen. Pianisten som jeg spilte sammen med så ikke det samme som meg, men han fornemmet sterkt at det var noe som skjedde, forteller Magnhild. 

Har hørt mange historier
Til vanlig er hun organist i Bekkefaret menighet i Stavanger. Over flere år har hun fordypet seg i temaet engler. Nå blir hun spurt om å holde foredrag om temaet i ulike sammenhenger. Interessen for engler begynte allerede i tidlige barneår: 

– Jeg mistet min søster da jeg var liten, og etter det har engler og deres tilstedeværelse vært en sannhet for meg. Bilder av himmel og engler ble tidlig dannet i barnesinnet, forteller Magnhild. 

Historier hun hørte i oppveksten har hatt betydning: Hun vokste opp i en familie som reiste mye og spilte i ulike sammenhenger. Hun hørte misjonærer fortelle om møte med engler i andre land, og hun hørte forkynnere og medvandrere dele opplevelser om engle-besøk. Historiene gav næring til interessen for engler. Magnhild har og møtt mennesker som har opplevd overnaturlige hendelser, noe som førte til at hun fikk mer og mer behov for å finne ut av temaet, også fordi hun står i en tjeneste som veileder og sjelesørger.

– For meg som kristen ble det da naturlig å gå til Bibelen og se hva Guds ord forteller meg om engler.

Hun begynte å lese angelologi, som er læren om engler.

– Angelologi er en del av teologien, men i Norge er læren om engler så å si tatt vekk fra den teologiske utdanningen. I mange andre land hører dette med til presteutdanningen. Svært få i Norge underviser om dette. Jeg har snakket med flere teologer i Europa – både katolske, protestantiske og lutherske. I lys av Bibelen kan vi se hva som er ekte lære om engler, og hva som er noe annet. Vi gjør Bibelen snevrere og evangeliet fattigere dersom vi overser englene som Guds hjelpende aktører i frelseshistorien, mener Magnhild.

Nyreligiøse engler
– Hva er forskjellen på bibelsk lære om engler og det nyreligiøse lærer om engler?

– I det alternative miljø brukes ordet engel veldig fritt. Hovedinntrykket er at ordet engel er et samlebegrep for ulike former for uvanlige opplevelser og innsikter, som erfaring av lys og energi, tankeoverføring og overnaturlige budskap, til mer manifeste møter med hjelpere, engler og andre overnaturlige vesener. Englene tilbes og tilkalles på ulike vis. Som kristen skal du ikke tilbe englene.
I Det nye testamentet kan vi lese om Johannes som knelte for en engel, men engelen løftet ham opp og sa: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener sammen med deg og dine brødre, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!» (Åp 19,10). Det er Gud man skal tilbe, ikke englene. Det er veldig viktig å være bevisst på. Gud er englenes og menneskenes Gud. Han har skapt dem, og de er tjenende vesener. 

– Ja, hva er en engel?

– En engel er en budbærer fra Gud, som kommer til oss på forskjellig vis – også som menneskelige skikkelser. De er åndsvesener som står under Guds ledelse. Engler utfører oppgaver Gud ber dem om å gjøre. Hele Bibelen er en stor englesang! De er nevnt over 300 ganger i Bibelen. Det er bare fire av de 66 bøkene i Bibelen som ikke forteller om engler – Ruts bok, Esters bok, Johannes og Jakobs brev, forteller Magnhild, og legger til: 

– Har du tenkt på at vi faktisk synger de samme ord som englene synger? «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet …», og «Ære være Gud i det høyeste!» nevner musikeren.

Hun forteller at englene kommer på så forskjellige måter, alt ettersom hva vi trenger. At englene kan minne oss om noe, og at de kan komme i drømmer. 

– Noen ganger kan det være gjennom et helt vanlig menneske. Eller det kan være en fornemmelse. Eller hvis vi trenger det: Et syn. De ikler seg det Gud ser at vi trenger. De som ser det, forteller ofte om et guddommelig lys. 

Bare Jesus
– Hvorfor trenger vi engler når vi har Jesus?

– Det finnes bare én mellommann mellom Gud og mennesker, og det er Jesus. Englene kan ikke frelse oss. Å tilbe engler blir avgudsdyrkelse. Englene vitner om Jesus – gjør de ikke det, er det ikke Guds engler vi står overfor, svarer Magnhild.

Samtidig tror hun at det å være klar over Guds engler, gir oss en fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med Gud og noen av de måtene han jobber på.

– Gud virker gjennom englene, han kan få tvil til å forsvinne gjennom dem, styrke vår tro, trøste oss i sorg, gi oss veiledning og fred. Engler i arbeid på våre vegne viser at Gud elsker oss og hele tiden har det beste for oss i sine tanker.

Som kristen skal du ikke tilbe englene. Det er Gud du skal tilbe.

Magnhild Mo

– Vi har jo treenigheten med Gud, Jesus og Den Hellige Ånd – hvorfor trenger vi et «mellomledd» som engler i tillegg? 

– Englene er Guds åndelige tjenere som lever i en verden som for det meste er usynlig for oss. De er på et annet nivå enn Treenigheten, så her må vi skille hva som er hva. Gud er subjektet uansett – englene formidler det Gud bringer, svarer Magnhild. 

Hun poengterer at Gud er den samme Gud i dag som den Gud vi møter i Bibelen. 

– Som kristne er vi redde for å snakke om engler, fordi vi da kan ta fokus bort fra Jesus. I redsel for dette har vi glemt englene, puttet dem vekk, latt andre få ta over. Vi er flinke til å bortforklare – i en verden som er mer og mer fremmed for Gud og det overnaturlige. Men å tro på det overnaturlige er ikke en antiintellektuell måte å leve på. Jesus regnet med englene og snakket om dem – hvorfor skal ikke vi da være klar over deres eksistens? 

Englene gir omsorg

– Tror du at vi alle har en «egen» engel som passer på oss?

– Guds ord svarer ikke direkte på det. Men i Matteus 18 sier Jesus om de små barna: «Deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn» (vers 10). Om hver av oss har sin spesielle engel som passer på oss, er egentlig ikke det viktigste. Hovedsaken er at vi vet at Gud sender sine engler, enten det er én eller mange. Mange steder i Bibelen bekrefter at vi er gjenstand for englenes personlige omsorg. 

Englene omslutter oss

Magnhild Mo

– Hvor er englene når ulykker rammer?

– Det er også noe av mysteriet. Vi vet ikke hvorfor Gud til tider lar englene gripe inn – mens andre ganger skjer det ikke. Gud er ikke forpliktet til å forklare oss hvorfor han velger å la englene hjelpe den ene og ikke den andre. Som oftest er vi mennesker opptatt av at vi ikke må lide fysisk overlast og at vi eller våre nærmeste ikke må rammes av fysiske skader eller farer, svarer Magnhild.

Hun mener at Guds engler er like mye involvert i å bevare oss åndelig. At englene er opptatt av at vi skal bli bevart i troen, og at andre skal komme til tro. 

– Guds engler jubler når mennesker kommer til tro. Jesus sier at det blir «glede blant Guds engler over én synder som vender om» (Luk 15,10).

– Kan vi si at noen har hatt englevakt når de for eksempel overlever en dramatisk bilulykke?

– Vi kan ikke forstå hvorfor ting blir som de blir. Gud har skapt naturlover, og vi utfordrer dem gang på gang. Men noen ganger ser vi at det umulige skjer – at noen kan krype hele ut av en totalvraket bil. Jeg har registrert at folk stiller spørsmålstegn ved å bruke ordet englevakt, men jeg tror ikke vi skal være så redd for å bruke det ordet, mener Magnhild.

– Kan jeg gjøre noe for å møte en engel?

– Om dette er et sterkt ønske hos deg, kan du jo be til Gud om det. Så er det opp til ham hvordan han svarer på bønnen din, for det er ikke vi mennesker som skal kalle på englene. Men det kan jo være at du har møtt engler uten å være klar over det.

– Til sist – en skeptiker ville kanskje forklart ditt møte med engelen i kirken som en subjektiv opplevelse. Har du noen gang tvilt på om det var en engel du møtte?

– Jeg er selv en skeptiker og tar virkelig ikke alt for god fisk og prøver, gransker og undersøker – men dette synet har jeg aldri tvilt på. Jeg så hva jeg så, og det kan ingen ta fra meg.